Yunanistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Yunanca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularında şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Yunanca diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuruda noter onaylı olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Yunanca dilinde olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel herhangi bir durum olmaması halinde ise, 1 ay içinde tescili talep edilen marka için yayın kararı verilerek, resmi bültende 3 ay süresince yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi ve kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilirler. Yayın süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, yayın süresi bitiminde tescil kararı verilmekte ve tescil belgesi düzenlenmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Ülke mevzuatına göre, başvurudan itibaren 5 yıl boyunca ya da birbirini takip eden 5 yıl boyunca kullanılmayan markaların iptali 3. Kişi/Kurumlar tarafından itiraza konu olabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri;  Yunanca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularında şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname, (Başvuruya ilişkin dokumanlar 2 set olarak verilmelidir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli, (16×16 cm boyutunu aşmamalıdır. Aynı sınıf içerisinde olmak kaydıyla en fazla 50 tasarım için tek bir başvuru yapılabilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvurudan sonra 4 ay içerisinde verilmelidir. Yunanca dilinde tercüme edilmiş olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru, ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından incelenmektedir. Bu süreç ortalama 4 ay sürmektedir. Bu aşamada herhangi bir eksiklik ve sıkıntılı durum oluşmadığı takdirde resmi ofis tescil kararı vermektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre en fazla dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Yunanca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı) (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularında şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İngilizce, Fransızca ya da Almanca dillerinde olabilir. Bu durumda 4 ay içerisinde Yunanca dilinde tercümesinin verilmesi gerekmektedir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru sonrası 4 ay içinde sunulabilir. Yunanca diline tercüme edilmiş olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen bir inceleme süreci söz konusudur. Bu süreçte başvuruya ilişkin herhangi bir eksiklik tespit edilirse 4 ay içerisinde gerekli eksikliklerin tamamlanması için süre verilmektedir. İnceleme ile buluş konusunun patentlenebilirlik kriterleri, yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması hususları ele alınmaktadır. Söz konusu bu inceleme süreçlerinde sorun olmaması halinde, ilgili başvuru resmi ofis tarafından yayınlanmaktadır. Nihai araştırma raporu sonucunda tescile engel herhangi bir durum tespit edilmezse başvuyuya tescil belgesi verilerek koruma sağlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 7 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo