Avustralya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri, 
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.) 
 • Koruma altına alınması istenen markanın görseli,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi ve içerikleri,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. )
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen ortalama 13 hafta süren bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme sonucunca bir rapor hazırlanır ve başvuruda eksiklikler olması durumunda 15 ay içerisinde tamamlanması istenir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, iki ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. (15 Nisan 2013 tarihinden önceki yayınlar için üç ay olan yayına itiraz süresi bu tarihten sonra iki ay olarak belirlenmiştir.) Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil ücretin 6 ay içerisinde ödenmesiyle birlikte marka tescili kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle belirli bir süre kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname ,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname, 
 • Tasarıma konu ürünün görseli veya teknik çizimi,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından başvurunun alındığına dair bir bildirim gönderilmektedir. Bu yazı sonrasındaki 6 aylık dönem içerisinde tasarım başvurusu için tescil mi yoksa yayın mı yapılanacağına dair karar verilmesi gerekmektedir. Bu aşamada karar verilmediği takdirde tasarım başvurusu iptal edilmektedir.

 

Yayınlanan tasarımlar; tasarımın prior art olarak tanınmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin bir tasarımın web sitesinde yayınlanması onun yenilik özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Yayınlanan tasarım olması durumunda tescilli tasarım haklarına sahip olmamakla birlikte üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak sağlamasını engellemektedir. 

 

Tasarım için tescil istendikten sonra resmi ofis tarafından yenilik incelemesi yapılmaktadır. Bu süre içerisinde herhangi olumsuz bir karar verilmez ise, söz konusu başvuru resmi tasarım bülteninde yayınlanmaktadır. İnceleme ve tescil sonrasında, tasarım sahibine tasarım üzerindeki tüm haklar verilmiş olmaktadır.

 

Tescilli tasarımın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır ve 20 yıl daha uzatılarak toplamda 25 yıl koruma sağlanmaktadır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direk, ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler),
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede iki tür patent başvurusu yapılmaktadır. Birincisi “standart patent” diğeri ise daha az koruma kapsamı olan “İnnovasyon (yenilik)” patentidir. Patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ya da ret kararı olmaması durumunda başvurunun yayınlanmasın karar verilmektedir. 

 

Mevzuatta belirlenmiş yayın süresi sonunda “standart patent” için başvuru sahibi 5 yıl içinde tam inceleme talep etmek zorundadır. Ülke mevzuatına göre patentlenebilirlik kriterlerine dayalı olarak verilen inceleme raporuna göre bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı takdirde, standart patent tescili gerçekleştirilmektedir.

Standart patentler için toplam koruma süresi 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için yıllık ücretler başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde 4.yıldan itibaren ödenmelidir.

 

İnnovasyon (yenilik) patentlerinde koruma süresi 8 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için yıllık ücretler başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde 2. yıldan itibaren ödenmelidir. Eğer yıllık ücretler süresi içerisinde ödenemez ise 6 ay içerisinde, cezalı şekilde ödenebilmektedir.

 

Tıbbi ilaçlara (pharmaceuticals) ait patentler 25 yıla kadar koruma altındadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo