İsviçre

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İsviçre resmi dillerinden birinde (Almanca, Fransızca, İtalyanca) ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname, (kaşeli ve imzalı),(İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markaya ilişkin marka örneği,(Renkli ise siyah beyaz örneğe ek olarak en az 1 renkli yüksek kalitede basılı marka örneği verilmelidir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. İsviçre resmi dillerinden birinde olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,(Almanca, Fransızca ya da İtalyanca dillerinden birinde noter onaylı tercümesi ile birlikte 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve/veya olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ve esasa yönelik olumsuz bir karar verilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. Söz konusu ülkede, başvurudan tescile kadar olan süreç ortalama 6 ay sürmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İsviçre resmi dillerinden birinde (Almanca, Fransızca, İtalyanca) ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları, (İsviçre resmi dillerinden birinde verilmesi gerekmektedir. Aynı sınıfta olan tasarımlar ile çoklu başvuru yapılabilir. Tarifname fazla 100 kelime olmalıdır.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, (Tasarıma ilişkin görseller minimum A7 boyutlarında maksimum A4 boyutlarında olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı ve İsviçre resmi dillerinden birine tercüme edilmiş olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ya da olumsuz bir karar bulunmaması durumunda, başvurunun yayınlanmasına ve tesciline karar verilmektedir. Ülke mevzuatı çerçevesinde talep edilmesi halinde tasarım başvurusunun yayını 30 aya kadar ertelenebilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dörder kez beş yıllık dönemler için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İsviçre resmi dillerinden birinde (Almanca, Fransızca, İtalyanca) ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

İ

sviçre ve Lihtenştayn arasında karşılıklı anlaşma bulunmaktadır. Bir İsviçre patenti aynı zamanda Lihtenştayn’da da koruma altındadır ve aksi de geçerlidir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),(İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İsviçre resmi dillerinden birinde hazırlanmış olmalıdır. 3 kopya olarak verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim, (3 kopya verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Rüçhan talebi ve bilgileri başvuruda belirtilmelidir. Rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içerisinde verilmelidir. Resmi dillerden birine tercüme edilmiş olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında öncelikle şekli inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz karar oluşmadığı takdirde başvuru sahibine resmi bilgilendirme yapılmaktadır. Araştırma talebi, başvuru sahibinin talebiyle bilgilendirme üzerine gerçekleştirilmekte ve patent başvurusu, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmaktadır. Yayın tarihinden itibaren 9 ay içerisinde üçüncü kişi ve/veya kurumlar patent başvurusuna itiraz edebilmektedir. Söz konusu ülkede patent tescil süreci ortalama 3-4 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 4. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. İsviçre’de faydalı model koruması bulunmamaktadır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; ulusal ofise direk, ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. Telif hakkı kapsamında yazılı, sözel, artistik, yaratıcı anlamda bilimsel eserler, görsel eserler, üç boyutlu eserler, bilgisayar programları ve yasada belirtilen diğer eserler bulunmaktadır. Eser sahibi, eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir. Koruma eserin yaratılması ile başlamaktadır. Minimum gereklilik özgün karaktere sahip yazınsal ve artistik yaratımların olmasıdır. Telif hakkı koruması yaratımın gerçekleştirilmesi ile başlamaktadır. Formalite ya da tescil zorunlu değildir. Telif hakkı koruma süresi eser sahibinin ömrü boyunca ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresincedir. Bilgisayar programları için bu süre 50 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo