Tunus

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direk şekilde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 5 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, 
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, 60 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. Normal süreç içerisinde tescil işlemleri yaklaşık 3 ila 5 yıl arasında tamamlanmaktadır. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direk veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname (Noter ve konsolosluk onaylı şekilde düzenletilmesi gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname (Arapça, İngilizce veya Fransızca dillerinden birisinde verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, (Her bir tasarım için dört adet verilmesi gerekmektedir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu inceler. Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı durumda başvurunun tesciline karar verilir ve ilgili bültende yayınlanır. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre üç kez 5 yıllık dönemler halinde uzatılabilmektedir. Bu süre sonunda tescil koruması sona ermekte olup, süre uzatma mevzuat hükümlerine göre yapılamamaktadır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça veya Fransızca dillerinden birinde ulusal ofise direk, ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İngilizce, Arapça veya Fransızca dillerinden birinde verilebilir.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru ülke mevzuatı çerçevesinde yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine göre incelenmektedir. Yapılan inceleme neticesinde yayınlanmasına karar verilen başvuruya, 60 günlük yasal askı süresi içerisinde itiraz edilerek, görüş bildirilebilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu süre içerisinde ödenemeyen yıllık vize ücreti cezalı şekilde 6 ay içerisinde ödenebilmektedir. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direk yapılabilmektedir. Koruma şartları ülke mevzuatına göre belirlenir. 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi 
 •  Vekaletname (Eser sahibi tarafından noter onaylı Arapça veya Fransızca tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Eserin kopyası, (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,

 

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır. Bilgisayar programları için bu süre 25 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo