Ukrayna

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Ukraynaca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri, 
 • Vekâletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Tüzel kişi başvurularında şirket kaşesi gerekmektedir. Noter onayı gerekmemektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneğinin Kiril alfabesinde olması önerilmektedir. (8×8 cm ölçülerinde olarak 10 adet marka örneği gerekmektedir. Eğer renkli talep edildiyse 10 renkli örnek gerekmektedir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Uluslararası sınıflandırma kullanılmaktadır Tescil listesi Ukraynaca diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesine ilişkin bilgiler. (3 ay içinde Ukrayna dilinde noter onaylı belge verilmelidir. Başka dilde olması durumunda noter onaylı tercüme gerekmektedir. Paris Sözleşmesine göre rüçhan hakkının kullanımı için 6 ay süre içinde başvurulması gerekmektedir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından, 11 ila 12 aylık süre içerisinde şekli ve esasa dayalı inceleme işlemi yapılmaktaıdr. Bu süreç sonunda, olumsuz bir karar verilmediği takdirde başvuru için yayın ve tescil kararı verilmektedir. Marka başvurusuna itiraz süresi; inceleme süresince mahkeme yoluyla mümkün olmakta; fakat bu süre marka tescil kararından itibaren 5 gün sonunda sona ermektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Ukrayna dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname ((İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü ve karakteristiklerini anlatan tarifname (Çoklu başvuru yapılabilmektedir. Ukraynaca dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli (7 adet verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi. (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre ortalama 5 ay içerisinde şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir. Söz konusu ülkede başvuruda tescile kadar süreç ortalama 12 ay sürmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre bir kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri;  Ukraynaca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir. Başvurudan sonra 2 ay içerisinde tamamlanabilmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Ukraynaca diline tercüme edilmiş olmalıdır. Eğer başka bir dilde ise tercümesi 2 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim, (3 set verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı kopyası başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekle dayalı inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve veya olumsuz bir karar verilmediği takdirde patent, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonunda resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde “erken yayın talebi” yapabilme hakkı mevcut olup, talep edilirse başvurunun daha önce yayınlanması mümkündür. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi ve kurumlar patent başvurusuna mahkeme yoluyla itiraz edilebilmektedir.

 

Bir diğer yandan; başvuru tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde başvuru sahibi tarafından talep edilmesi ve gerekli ücretin ödenmesiyle birlikte esasa dayalı inceleme mevzuat çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Söz konusu ülkede, patent süreci başvurudan tescile ortalama 2-5 yıl sürmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 1. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri;  ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

Devlet Telif Hakkı ve İlişkin Haklar Ofisine başvuru yapılmaktadır. Maddi öğelerdeki Görsel-İşitsel eserler özel korunma şartı gerekliliğinden dolayı Alexander Dovzhenko Merkezi’nde işlem görmektedir. Telif hakkı tescili Ukrayna’da ortalama 2-4 ay sürmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Telif hakkı koruması için başvuru aşağıdakileri içermelidir:
 • Eser sahibinin kişisel bilgileri,
 • Esere ilişkin bilgiler, (başlık, yapılış tarihi, tanımlaması vb.)
 • Ukraynaca dilinde hazırlanmış Devlet Fikri Haklar Departmanınca belirlenmiş olan başvuru talebi formu,
 • Yayımlanmış ya da yayımlanmamış olarak maddi formdaki eserin kopyası,
 • Yayım var ise bu esası ve tarihi kanıtlayan dokuman,
 • Telif hakkı tescili süreci için gerekli resmi ücretin ödendiğine ilişkin dokuman,
 • Telif hakkı tescili için gerekli ücretin ödendiğine ya da ödenmemesine ilişkin hakların kanıtına ilişkin dokuman,
 • Eser sahibi haricinde kişi ya da kurumlarca işlemler yürütülecek ise gerekli vekâletname,
 • Eser sahibinin vesayet ve miras haklarına ilişkin dokuman,
 • Eserin niteliğine ilişkin gerekli diğer dokumanlar.
 • Telif hakkına ilişkin tescile yönelik başvuruda eser sahibinin hakların devri durumunda:
 • Ukraynaca dilinde hazırlanmış Devlet Fikri Haklar Departmanınca belirlenmiş olan başvuru talebi formu,
 • Eserin maddi formdaki kopyası,
 • Eser sahibinin eserin kullanımına ilişkin vermiş olduğu beyanın kopyası,
 • Telif hakkı tescili için gerekli ücretin ödendiğine ya da ödenmemesine ilişkin hakların kanıtına ilişkin dokuman,
 • Telif hakkı sahibi yerine işlemleri bir vekilin yapıyor olması durumunda vekâletname,
 • Eserin niteliğine ilişkin gerekli diğer dokumanlar.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. Yazılı eserlerde eser sahibinin hayatı ve ölümünden sonraki 70 yıl süresince korunmaktadır. Performansa, sese ve yayına dayalı eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo