Kuveyt

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri ve adresi,
 •  Vekâletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı ve Kuveyt Konsolosluğu onaylı olmalıdır.) 
 •  Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Arapça diline olmalıdır.)
 • (Nice sınıf sistemine göre; 32. sınıfta yer alan alkollü içecekler ve 33.sınıf bakımından tescil yapılamamaktadır. )
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (Noter onaylı rüçhan hakkı belgesi, Eğer Arapça dilinde değilse, noter onaylı tercümesi ile birlikte verilmelidir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından “şekli” ve “esasa dayalı” inceleme süreci söz konusudur.Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik olması durumunda 30 gün içerisinde tamamlanması talep edilmektedir. Bu süreç sonunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, 3 (üç) ardışık resmi bültende yayınlanmaktadır. Belirtilen bu 3 (üç) son yayından sonra 30 gün içinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak belge verilmektedir. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde tescil koruma süresinin son yılı içerisinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda ise, yenileme talebi 6ay içinde yapılabilir. 

 

Markanın ilgili ülkede tescilinin devamı için kullanım zorunluluğu yoktur ancak tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı ve Kuveyt Konsolosluğu onaylı olmalıdır.)
 •  Ticari sicil kaydı aslı,
 • (Arapça ya da İngilizce diline noter onaylı çevirisi gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
 • (Arapça dilinde verilmesi gerekmektedir.)
 •  Tasarıma ilişkin iki set çizim ya da görsel
 • Eğer birden fazla görüntü var ise sağ, sol, alt, üst, perspektif görüntüler aynı sayfaya dikey sığacak şekilde olmalıdır. 

** Bir başvuru içerisinde en fazla 50 adet tasarım için işlem yapılabilmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından “şekli”, “yenilik” ve “sanayiye uygulanabilirlik” kriterleri açısından inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi olumsuz bir karar verilmezse, başvurunun tescili kesinlik kazanmaktadır. Ülke mevzuatına göre; itiraz süreci bulunmamaktadır. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Kuveyt Patent Ofisi tasarım tescili ile ilgili mevcut mevzuatı değiştirmediği müddetçe ilgili tescil belgesi geçerliliğini koruyacaktır. Herhangi bir vize ödemesi gerekmemektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı ve Kuveyt Konsolosluğu onaylı olmalıdır.) 
 •  Ticari sicil kaydı aslı
 • (Arapça diline noter onaylı çevirisi gerekmektedir. Başvuru sahibi tüzel kişi ise konsolosluk onayı gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan 2 adet patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Arapça, dilinde verilmelidir.)
 •  Buluş konusuna ilişkin iki set teknik çizim ya da görsel,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından herhangi bir inceleme yapılmamaktadır. Kuveyt Patent Ofisi henüz inceleme, yayın ve tescil sürecine başlamamıştır. Yapılan tüm patent başvuruları inceleme sürecinde sayılmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Kuveyt Patent Ofisi patent tescili ile ilgili mevcut mevzuatı değiştirmediği müddetçe ilgili belgeler tescil niteliği taşıyacak ve geçerliliğini koruyacaktır. Herhangi bir vize ödemesi gerekmemektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 7 yıldır. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; Kuveyt Ulusal Kütüphanesi’ne eserin çeşidine göre değişik şekillerde yapılmaktadır. İlgili formlar gerekli belgeler ile birlikte buraya teslim edilmelidir. Başvuru sonrası ilgili ücret ödenecek ve koruma talep edilen eser için ilgili kayıt numarası alınacaktır. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo