Slovakya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Slovakça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği,
  (Kelime markası değil ise 8×8 cm boyutlarında örneği gereklidir. Ayrıca, kelime markası olmaması halinde 7 adet marka örneği gerekmektedir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Slovakça dilinde hazırlanmış olmalıdır.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvurudan itibaren 3 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvurusu için teknik şartname gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Yenileme süresinin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Slovakça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname, tasarım başlıkları ve sınıflandırması,
  (Slovakça dilinde hazırlanmış olmalıdır. Aynı sınıfa dahil olmak kaydıyla çoklu başvuru yapılabilir.
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
  (Maksimum 16×22,5 cm boyutlarında 6 adet görsel gereklidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (noter onaylı olmalıdır. Başvurudan itibaren 3 ay içerisinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre başvuru incelemektedir. Herhangi bir eksiklik ya da olumsuzluk bulunmaması durumunda, başvurunun resmi bültende yayınlanmasına ve tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri;  Slovakça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler),
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Slovakça dilinde hazırlanmış olmalıdır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim, (3 kopya olmalıdır.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı olmalıdır.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında şekli inceleme yapılmaktadır. Patent başvurusu, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmaktadır. Esasa yönelik inceleme talebi, patent başvurusundan itibaren 36 ay içerisinde başvuru sahibi tarafından talep edilmelidir. Yayından itibaren üçüncü kişi veya kurumlar başvuruya itiraz edebilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı başvurudan itibaren 4 yıldır. Bu süre 2 sefer olarak 3 yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Toplamda 10 yıllık koruma sağlanmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo