Yemen

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri, 
 •  Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve konsolosluk onaylı şekilde düzenletilmesi gerekmektedir.)
 •  Ticaret Sicil Gazetesi, (Noter ve konsolosluk onaylı şekilde düzenletilmesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 16 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (ülke mevzuatı çerçevesinde her bir sınıf için ayrı başvuru yapılmaktadır. 32 ve 33. Sınıflar (alkollü içecekler) için söz konusu ülkede tescil yapılamamaktadır. )
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü; 

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 1 yıl içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname, (Noter ve konsolosluk onaylı şekilde düzenletilmesi gerekmektedir.)
 •  Ticaret Sicil Gazetesi, (Noter ve konsolosluk onaylı şekilde düzenletilmesi gerekmektedir.)
 •  Devir belgesi, (Tasarım sahibi ile başvuru sahibi arasında)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname (Arapça dilinde verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, (Her bir tasarım için iki adet verilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda en fazla 3 adet tasarım verilebilmektedir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından söz konusu başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 90 günlük süre ile yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre sonunda tescil koruması sona ermekte olup, süre uzatma mevzuat hükümlerine göre yapılamamaktadır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça veya İngilizce dillerinden birinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname, (Noter ve konsolosluk onaylı şekilde düzenletilmesi gerekmektedir.)
 •  Ticaret Sicil Gazetesi, (Noter ve konsolosluk onaylı şekilde düzenletilmesi gerekmektedir.)
 •  Devir belgesi, (Buluş sahibi ile başvuru sahibi arasında)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İngilizce veya Arapça dillerinden birinde verilebilir.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru ülke mevzuatı çerçevesinde incelenmektedir. Yapılan inceleme neticesinde yayınlanmasına karar verilen başvuruya, 90 günlük yasal askı süresi içerisinde itiraz edilerek, görüş bildirilebilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebep ile süresi içerisinde ödenemeyen yıllık ücret, 1 ay içerisinde cezalı şekilde ödenebilmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 7 yıldır. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo