Sözleşmeler

SÖZLEŞMELER
Devir Sözleşmeleri

Tescilli olan ya da tescil başvurusu yapılan marka, patent ya da endüstriyel tasarımların başka bir şahsa ya da firmaya devredileceği durumlarda, bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için, devir şartlarının belirtildiği bir devir sözleşmesi düzenlenmektedir. Devir eden ve devir alan taraflar arasında yapılan devir anlaşmasına uygun olarak tarafların sözleşmede bulunmasını istediği özel şartların ve ilgili yönetmelikte belirtilen, devir sözleşmelerinde bulunması zorunlu unsurların da göz önünde bulundurularak, bu sözleşmelerin hazırlanması hizmeti tarafımızdan verilmektedir.

Lisans Sözleşmeleri

Tescilli olan ya da tescil başvurusu yapılan marka, patent ya da endüstriyel tasarımların kullanma hakkının belirli bir süre için başka bir şahsa ya da firmaya kiralanması işlemi lisans olarak tanımlanabilir. Lisans veren tarafın bu hakkı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere de aynı hakla ilgili lisans verebileceği anlaşmalara inhisari olmayan lisans anlaşmaları denir. İnhisari lisans anlaşmalarında ise, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de bu hakkı kullanamaz. Lisans işleminin gerçekleştirilebilmesi için, lisans şartlarının belirtildiği bir lisans sözleşmesi düzenlenmektedir. Lisans alan ve veren taraflar arasında yapılan lisans anlaşmasına uygun olarak tarafların sözleşmede bulunmasını istediği özel şartların ve ilgili yönetmelikte belirtilen, lisans sözleşmelerinde bulunması zorunlu unsurların da göz önünde bulundurularak, bu sözleşmelerin hazırlanması hizmeti tarafımızdan verilmektedir.

Franchise Sözleşmeleri

Franchising sözleşmeye dayalı bir pazarlama sistemidir. Bu sistemde pazarlanan, ürün veya hizmetin yanısıra, sistemin kendisidir. Bir işletme sistemi ve tescilli bir markanın sahibi, belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan bir anlaşmayla, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırır. Franchise alan ve veren tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri de franchise sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. Franchise alan ve veren tarafların sözleşmede bulunmasını istediği unsurların ve franchise tanımı kapsamına giren sözleşmede belirtilmesi gereken temel unsurların da göz önünde bulundurularak, bu sözleşmelerin hazırlanması hizmeti tarafımızdan verilmektedir.

Sorularınız İçin

    KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum

    captcha

    Simaj Patent Logo