Patent İhlal Analizleri

PATENT İHLAL ANALİZLERİ

Firmaların pazara yeni bir ürün sunmaları durumunda karşılaşabilecekleri muhtemel sorunların başında, önceden tescili alınmış bir fikri ve sınai hakkın farkında olmadan ihlal ediliyor olması ve bu durumun yaratacağı hukuki sorunlar gelmektedir. Bu durum, piyasaya yeni sürülecek ürünün herhangi bir patent, marka veya endüstriyel tasarım hakkını ihlal edip etmeyeceğinin detaylı olarak incelenmesi gerekliliğini beraberinde getirmektedir.

Bu hizmetimiz kapsamında, pazara sürülecek yeni ürünün tüm teknik detayları incelenmekte, aynı teknik sahada patent araştırılması yapılmakta ve ortaya çıkan sonuçlarla ürünün teknik özellikleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte ve raporlanmaktadır.

Pazara yeni sürülecek olan ürüne ait görsel özelliklerin ve markanın da yine aynı rapor kapsamında değerlendirilmesi ve herhangi bir endüstriyel tasarım veya marka itilafının da önüne geçilmesi mümkün olmaktadır.

Patent Açıklarının Tespiti ve Aşılabilirlik Değerlendirmesi

Aynı teknik alanda binlerce tescilli ve başvuru halinde patentin bulunması, bu patentlerin yasal koruma sınırlarının da iyi analiz edilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Rakibiniz adına tescilli olan bir patentin koruma kapsamının analiz edilmesi, sizin de aynı konuyla ilgili yasal hareket özgürlüğünüzü belirlemekle kalmayacak, söz konusu patentin muhtemel eksik yönlerinin belirlenmesi ve bir rekabet stratejisi oluşturulmasını da sağlayacaktır.

 

Bu hizmetimiz kapsamında, rakip firmaya ait patentin istemleri tüm teknik unsurlarıyla birlikte analiz edilmekte, patentin koruma kapsamı belirlenmekte ve muhtemel açık ve eksik noktalar, önerilerle birlikte detaylı bir rapor şeklinde müşterilerimize sunulmaktadır.

 

Uluslararası literatürde “Freedom to Operate Analysis” olarak adlandırılan bu çalışma, firmaların üretim stratejilerine veya yeni bir pazara girişle ilgili ön çalışmalara destek olarak kullanılabileceği gibi aynı teknik sahada yeni bir patent başvurusu yapılması için de aydınlatıcı bir rol üstlenmektedir.

Sorularınız İçin

    KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum

    captcha

    Simaj Patent Logo