Portföy Yönetimi

PORTFÖY YÖNETİMİ

SIMAJ fikri haklar portföyünüzün devamlılığının sağlanması ve verimliliğinin artırılması için her türlü teknik ve prosedürel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Bu kapsamda şirketlerin fikri haklar portföylerinin analiz edilmesi, güncel mevzuat hükümlerine göre periyodik olarak değerlendirilmesi, portföyün kapsamı ve geçerliliğinin takibi ve değerlendirilmesi ve söz konusu hakların ticarileştirilmesi aşamasında verilecek danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır.

 

Ayrıca, şirketimiz tarafından ar-ge departmanlarına yönelik olarak fikri ve sınai haklar odaklı bir araştırma ve geliştirme sürecinin yapılandırılması ve yönetilmesi konusunda da danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 

Bu hizmetlerimizin esas amacı, müvekkillerimizin fikri haklar portföylerinin doğru yapılandırılması ve yönetilmesine yardımcı olabilmek ve bu yolla inovasyona dayalı rekabet güçlerinin ve şirket değerlerinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

 • Müvekkillerimize veya rakiplerine ait marka portföylerinin incelenmesi, geçerliliklerinin ve koruma kapsamlarının analizi ve yürürlükte olan yasal mevzuat ve uygulamalar ışığında, marka portföylerinin güçlü veya eksik noktalarının değerlendirilmesi,
 • Firmalardaki ilgili personele marka tescil koruması, ilgili mevzuat ve süreçle ilgili verilebilecek eğitimler,
 • Franchising ve lisanslama stratejilerinin marka hukuku boyutuyla incelenmesi, ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve bu kapsamda sunulan danışmanlık hizmetleri,
 • Müvekkillerimize veya rakiplerine ait endüstriyel tasarım portföylerinin incelenmesi, geçerliliklerinin ve koruma kapsamlarının analizi ve yürürlükte olan yasal mevzuat ve uygulamalar ışığında, portföylerinin güçlü veya eksik noktalarının değerlendirilmesi,
 • Tasarımcılara veya firmalardaki ilgili personele endüstriyel tasarım tescil koruması, ilgili mevzuat ve süreçle ilgili verilebilecek eğitimler,
 • Lisanslama stratejilerinin endüstriyel tasarım hukuku boyutuyla incelenmesi, ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve bu kapsamda sunulan danışmanlık hizmetleri,
 • Müvekkillerimize veya rakiplerine ait patent portföylerinin incelenmesi, koruma kapsamlarının analizi ve yürürlükte olan yasal mevzuat ve uygulamalar ışığında, patent portföylerinin güçlü veya eksik yönlerinin belirlenmesi
 • Belirli bir teknik saha ile ilgili olarak bölgesel patent odaklı durum raporlarının hazırlanması.
 • Araştırma ve geliştirme departmanlarına dönük, patent araştırmaları, patentlenebilirlik incelemeleri, patent dışı literatür taramaları, inovasyon ve rekabet gücünün arttırılması ve lisanslama konularıyla ilgili danışmanlık hizmetleri
 
Sorularınız İçin

  KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum

  captcha

  Simaj Patent Logo