Araştırma ve İzleme

ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

Marka, endüstriyel tasarım, patent ve faydalı model başvurusu yapılmadan önce, daha önce her hangi bir şahıs ya da firma adına söz konusu başvuruyla aynı veya benzer bir başvuru yapılıp yapılmadığının araştırılması hizmetidir.

 

Bu işlem, tescil başvurularının sonuçlanma süreleri ve başvuru maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, tescil işlemlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için oldukça önem kazanmaktadır.

 

Başvuru öncesi araştırma üç şekilde yapılabilmektedir.

 

 • Marka adına, buluş veya tasarımın konusuna göre,
 • Başvuru sahibine göre,
 • Markanın kullanılacağı ürün ve/veya hizmet grubunun, buluş konusunun veya tasarıma konu ürünün dahil olduğu uluslararası sınıf koduna göre,

İZLEME HİZMETLERİ

Rakipleriniz hangi alanlara yönelmiş durumda? Sahip oldukları patent, faydalı model, tasarım ve markalar neler? Bu haklar hangi ülkelerde ve ne kadar süreyle tescil edilmiş durumda? Üretmeyi planladığınız ürünler rakiplerinizin patent haklarını ihlal etme riski taşıyor mu? Tescilli bir patenti ihlal ediyor durumuna düşmemek için, üretiminizi hangi teknik detaylara göre şekillendirmelisiniz?

 

Bunlar, farklı sektörlerdeki birçok profesyonelin sıklıkla aklına takılan ancak cevaplarına kolaylıkla ulaşılamayan sorulardan hemen akla gelenlerdir. Şirketlerde üst yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler farklıdır, araştırma geliştirme departmanları ise farklı bilgilere ihtiyaç duyar. Bunun yanında, ihtiyaç duyulan bilgi kullanım amacına göre farklı birimlere farklı formatlarda sunulmalı ve ihtiyaca göre analiz edilmeli ve sınıflandırılmalıdır.

 

Belirli bir pazardaki gelişmelerin ve yeniliklerin güncel olarak izlenmesi her zaman kolay olmayabilir. Stratejik olarak doğru iş kararları alınabilmesi için, patent sahipleri ve rakiplerin de içinde bulunduğu, ilgili pazarı oluşturan çoklu bileşenlerin doğru kavranması ve teknik gelişmelerin anlık takip edilmesi gerekmektedir. Biliyoruz ki, iş hayatının günlük koşuşturması içinde ulaşılmaya çalışılan bilgiye bir an önce sahip olma isteği ve bu taleple birlikte ayrılan kaynaklar ve personel maliyetleri bu süreci zorlu ve beklendiğinden daha maliyetli hale getirebilir. Bu handikapların yaşanmaması için sahip olunan fikri ve sınai hakların ve potansiyel değerinin, izlenen pazarın ve rakiplerin önemiyle birlikte stratejik olarak incelenmesi ve fayda maliyet analizi esas alınarak hareket edilmesi gerekmektedir.

 

 • İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜMLER 

 

SIMAJ’in müşterilerine sunduğu bilgi, müşteri taleplerine göre özel olarak hazırlanmakta ve sınıflandırılmakta, karışık ve içinden çıkılmaz gibi görünün sonuçlar, kolay anlaşılan ve kullanılabilir çıktılar halinde sunulmaktadır.

 

Farklı sektörlerdeki birçok firmaya, değişken veri tabanları kullanarak ve farklı parametrelerle şekillendirilmiş olarak sunulan izleme hizmeti, müşterilerimize, ihtiyacı olan güncel bilgiye hızlı, güvenilir ve ekonomik olarak ulaşma imkanı sağlayacaktır.

 

 • İZLEME PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI

 

İlk olarak, müşterilerimizle bir ön görüşme yapılmakta ve sunacağımız hizmetle ulaşılmak istenen sonuç, araştırma ve izleme profili, raporlama sistematiği ve iş süresi planı belirlenmektedir. Bu görüşme neticesinde verilecek olan hizmetin genel hatları ortaya çıkmaktadır.

 

Sonuç olarak, SIMAJ tarafından hazırlanan raporlar, kolay anlaşılır ve “ihtiyaçlarınıza özel” olarak tasarlanmış ve sınıflandırılmış şekilde size ulaştırılmaktadır.

 

Hizmetlerimize ilişkin ana başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

Rakipleriniz adına tescilli veya başvuru halinde olan patent, faydalı model, endüstriyel tasarım veya marka başvuruları neler? Bu haklar hangi ülkelerde ve hangi sürelerle korunuyor? Sektörünüzdeki teknolojik yenilikler neler? Rakipleriniz nereye gidiyor?

 

Bu sorular ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ve farklı kriterlere göre çeşitlendirilebilir. Sizin tarafınızdan belirlenmiş spesifik teknik alanları izleyebildiğimiz gibi, önem verdiğiniz rakiplerinize, belirli bazı tasarımcılara veya buluş sahiplerine ait başvuruları da izliyoruz.

 

Amacımız, müşterilerimizin ihtiyacı olan bilgiye zamanında ve eksiksiz ulaşmasını sağlayarak, doğru kararlar verebilmesi ve bu sayede rekabet gücünü arttırmasıdır.

 

İzleme sonuçları talebe göre özet bilgiler ve grafik raporlar halinde sunulmaktadır. İzleme sonucunda bulunan başvurular hakkında daha detaylı bilgi, talep halinde yine uzmanlarımız tarafından sağlanmaktadır.

 

Bu hizmetlerimizin yanı sıra, sizin tarafınızdan sağlanacak olan verilerin yorumlanması ve teknik analizi de, yine uzmanlarımız tarafından yapılabilmektedir.

Belirli bir teknik alanda hangi patentler tescilli veya başvuru halinde?

Bu izleme hizmeti kapsamında, uluslararası patent veri tabanlarından, yayınlanmış patentler veya patent başvuruları, teknik alanları belirleyen patent sınıflandırma kodları ve ilgili alt sınıflarıyla birlikte izlenmekte ve sonuçlar aylık veya 3’er aylık raporlar halinde müşterilerimize sunulmaktadır.

 

Bu izleme hizmeti ile, Avrupa Patent Ofisi ( EPO), ABD Patent Ofisi ( USPTO), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ( WIPO) ve Japonya Patent Ofisi(JPO) başta olmak üzere, birçok ulusal resmi ofisin patent veri tabanları periyodik olarak izlenmektedir. Bu izleme neticesinde öncelikli olarak ulaşılan patentlere ait özet bilgi müşterilerimize iletilmekte ve talep halinde tespit edilen patente ait diğer teknik detaylar ve istemler ayrıca sağlanmaktadır. Bu aşamadan sonra, tespit edilen patentin koruma kapsamı patent vekillerimizle birlikte daha detaylı ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir.

 

Bu izleme hizmetinin kapsamı da, yine müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özel olarak şekillendirilebilmektedir.

Sorularınız İçin

  KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum

  captcha

  Simaj Patent Logo