Kurumsal

SIMAJ Patent Danışmanlık Limited Şirketi, 12 Ocak 1994 tarihinde kurulmuş olup, kurulduğu günden bu yana fikri hakların korunması alanında hizmet vermektedir. SIMAJ, 24 Haziran 1994 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kurulması ve 1995 yılında yeni mevzuatın oluşması ile uluslararası standartlara ulaşan Türk Sınai Mülkiyet sisteminin günümüze uzanan gelişim sürecine de yakından tanıklık etmiştir.

 

Avrupa Patent Ofisi (EPO), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil yetkisine sahip olan Erdal HANDANOĞLU tarafından kurulan ve marka ve patent vekilleri olan Özgür R. YÖRÜK ve Fulya SÜMERALP’in 1997 yılında yönetici ortak olarak katılması ile güçlenen SIMAJ, 30 yıldır sektörü yakından takip eden ve Türkiye’de fikri ve sınai mülkiyet alanının hem yurtiçi hem de yurtdışı ayağının gelişimine büyük katkı sağlayan bir kadro ile büyüyerek hizmetlerini bugün de aralıksız olarak devam ettirmektedir.

 

Bu süreç içerisinde SIMAJ yalnızca asıl faaliyet konusu olan fikri haklar alanına yoğunlaşarak uzmanlaşmış ve müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda konusunda yetkin bir ekip oluşturmuş, günden güne büyümeye ve güçlenmeye devam etmiştir.

 

SIMAJ’ın faaliyet konuları ana başlıklarıyla şu şekilde sıralanabilir:


• Patentler, faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, telif hakları, alan adları, yeni bitki türleri ve entegre devre topografyalarının Türkiye’de ve tüm dünya ülkelerinde tescili,
• Bu konularla ilgili ön araştırmalar ve tescil edilebilirlik değerlendirmeleri,
• Tescil sonrası yenileme ve sicil kayıt değişiklik işlemleri,
• Firmaların portföy yönetimine katkı sağlayacak benzer başvuru ve rakip firma izleme hizmetleri,
• Tescil sürecinde ve tescil sonrasında oluşabilecek itirazlar, itilaflar veya ihlal durumlarıyla ilgili hukuki danışmanlık ve destek sağlanması,
• Firmaların araştırma ve geliştirme stratejilerinin belirlenmesi, fikri haklar portföylerinin yönetimi ve güçlendirilmesi ve fikri haklara dayalı rekabet güçlerinin arttırılması konularında teknik ve hukuki destek sağlanması,


Ekipte yer alan vekiller, fikri haklar alanının önde gelen organizasyonları olan INTA, ECTA, EPI, MARQUES, LES, AIPPI, GRUR, AIPLA ve benzeri dernek ve kuruluşların üyeleri olup, bu organizasyonlar tarafından düzenlenen etkinlik ve toplantılara devamlı olarak katılım sağlamaktadır. Bu sayede, fikri mülkiyet alanı ile ilgili uluslararası gündem ve yenilikler takip edilmekte ve gelişmeler müvekkillerin ihtiyaçları noktasında paylaşılmaktadır.

 

SIMAJ, müvekkillerini Türk Patent ve Marka Kurumu, EPO (Avrupa Patent Ofisi) ve WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) nezdinde kendi vekilleriyle, tüm dünya ülkelerinde ise uzun yıllara dayanan karşılıklı çalışma ve güven esasına dayalı vekil ağı ile ihtiyaca uygun, doğru ve güvenilir çözümler çerçevesinde temsil etme yetkisine sahiptir. 

Ofisimiz
Simaj Patent Logo