Mesleki Sorumluluk Sigortası

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı, patent ve marka vekilleri sınav yönetmeliği hükümlerince, vekillerin sigorta süresi içerisinde, vekillik görevlerinin ifası sırasında oluşabilecek fiillerden dolayı zarar görecek 3. şahısların, 5000 sayılı Kanun, ilgili yönetmelikler ve mevzuat gereğince, poliçe süresi içerisinde mesleği ile ilgili tüm hukuki sorumluluklarının belirtilen limitler çerçevesinde teminat altına alınmıştır. Sigorta bedeli : Yıllık 30.000 TL dir.

 

Simaj Patent Danışmanlık Limited Şirketi vekillerinin, meslekleri ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki sorumlulukları, yukarıda belirtilen, ilgili yönetmelikler ve mevzuat gereğince AXA SİGORTA A.Ş. tarafından teminat altına alınmıştır.

Simaj Patent Logo