Andorra

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Katalanca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.
 • Koruma altına alınması istenen markanın 8×8 cm ebadında logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme yapıldıktan sonra, olumsuz bir karar oluşmaz ise; tam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması halinde tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Katalanca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

Başvuru sahibi bilgileri

 • Tasarımcı adı ve bilgileri
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak resim)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 15 yıldır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Katalanca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Buluş Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ön bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz durum oluşmadığı takdirde patent başvurusu başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmaktadır. İlgili ülke mevzuatına göre başvuru sahibi tarafından erken yayın talep edilebilmektedir. Yayın tarihinden itibaren üçüncü kişi veya kurumlar patent başvurusuna itiraz edilebilmektedir. Başvuru tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde başvuru sahibi, buluş için Avrupa Patent Ofisi’nden veya Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında olan herhangi bir Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu tarafından patentlenebilirlik onayı alınırsa, Andorra Patent Ofisi tarafından ilgili buluş için tescil kararı doğrudan verilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, tescil kararının alındığı günden bir yıl sonrası da dahil olmak üzere her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde belirlenen vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 15 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo