Benelüks

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İngilizce, Hollandaca ya da Fransızca dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname genel olarak başvuruda istenmemektedir.
  (Benelüks haricindeki ikametlerde yerel vekil aracılığı gerekmektedir. Bu nedenle imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanmış vekâletname gereklidir. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi İngilizce diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (İngilizce dilinde ve kopya olması yeterlidir. 6 ay içerisinde verilmelidir.)
 • Ortak marka başvurusu için teknik şartname gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından şekli inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik olmaması halinde, içerik olarak inceleme aşamasına geçilmektedir. Bu süreç içerisinde marka, benzerlik ve ayırt edici nitelik bakımından değerlendirilmektedir. İnceleme sonucunda olumsuz bir karar oluşmaz ise marka başvurusu resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın tarihinden itibaren 2 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar söz konusu başvuruya ülke mevzuatı çerçevesinde itiraz edilebilir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması ya da itirazın reddi durumunda marka başvurusu için tescil kararı verilmektedir. Tescil kararı sonrasında ortalama 3 ay içerisinde tescil belgesi düzenlenmektedir.

 

Tescilli bir markanın koruma süresi 10 yıldır. Koruma süresi sonunda tescilli marka onar yıllık dönemler halinde yenilenebilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda 6 ay içerisinde ek bir ücret ödenerek yenileme gerçekleştirilebilir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce, Hollandaca ya da Fransızca dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname genel olarak başvuruda istenmemektedir.
  (Benelüks haricindeki ikametlerde yerel vekil aracılığı gerekmektedir. Bu nedenle imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanmış vekâletname gereklidir. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname
  (birden çok tasarım içir başvuru yapılabilir. Ürün ismi ve renkli ise renkleri de başvuruda belirtilmelidir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
  (Gerektiğinde birden çok açıdan görsel verilmelidir. min. 4×4 cm, max. 16×24 cm olmalıdır. Her görselden 3 kopya verilmelidir.)
 • Başvuru ücretinin ödendiği belge (başvurudan itibaren 1 ay içerisinde ödenmelidir.)
 • Rüçhan varsa rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması halinde, başvurunun tescili ile yayınlanmasına karar verilir. Yayın tarihinden itibaren 2 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar söz konusu başvuruya ülke mevzuatı çerçevesinde itirazda bulunabilirler.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre beşer yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Tasarım tescil süreci ortalama 4 ay sürmektedir.

Patent

Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi Benelüks içerisinde marka ve tasarımların tescil işlemlerini yürütmektedir.

 

Patent kapsamında ise; her ülkenin kendi ofisi işleyişi yürütmektedir. Bununla birlikte Benelüks kapsamında i-DEPOT uygulaması mevcuttur. İ-DEPOT fikirler ve yaratılan şeyler için tarih damgası niteliği taşımakla, belirli bir tarihte yaratıldıklarına dair kanıt olmaktadır. Fikri mülkiyet açısından geçerli bir koruma olmamasına rağmen uyuşmazlıklarda kanıt niteliği taşımaktadır. İ-DEPOT ile bir fikir, konsept, format, anlaşma, doküman, prototip, buluş, süreç, tasarım, software, fotoğraf, ölçekli maket, melodi, çizim ve slogan gibi bir çok alanda yaratılan şey kayıt altına alınabilir.

 

İ-DEPOT ile 5 yıl boyunca koruma sağlanabilir. Bu süre beşer yıllık dönemler halinde süresiz olarak uzatılabilir.

Telif Hakkı (Copyright)

Telif hakkı başvurusu (copyright) için her ülkenin (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) ulusal kanaldan tescil için işlem yapılabileceği gibi, i-DEPOT ile Benelüks kapsamında bir başvuru yapılabilir.

 

Telif hakkı koruması için genel olarak belirlenmiş bir yasal başvuru süreci yoktur.

 

Her eser yaratıldığından itibaren telif hakkı otomatik olarak devreye girer ve eser sahibinin yaşamı boyunca ve öldükten sonraki 70 yıl boyunca mirasçıları ile devam eder.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo