Özbekistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Özbekçe ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 8×8 veya 8×16 cm ebadında 10 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Özbekçe ya da Rusça diline çevrilecektir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (En geç 3 ay içerisinde noter onaylı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka için yayın kararı verilerek, resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süreç sonun her hangi olumsuz bir karar verilmez ise, tescil kararı verilerek belge düzenlenmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 3 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir. 

 

Ülke mevzuatına göre, markanın tescilden sonra kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak; üst üste 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Özbekçe ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname
 • (Başvuru sahibi tarafından imzalanmış olması yeterlidir, noter onayına gerek yoktur.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname,
 •  Tasarıma konu ürünün 5 adet görsel anlatımı,
 • (Sunulan görsel anlatımların tasarım hakkında detaylı bilgi verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

Not : Aynı set ve takımına ait olma şartı ile birden çok tasarım aynı başvuru altında verilebilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru, ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk ve tescil edilebilirlik açısından incelenmektedir. Bu süreç ortalama 10 ila 24 ay arasındadır. Bu aşamada her hangi bir sorun olmadığı yönünde karar verilirse başvuru için 3 ay süre ile yayın kararı verilerek resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. yasak askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre en fazla dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Özbekçe ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İki kopya olarak Özbekçe veya Rusça dillerinden biride verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
  (Üç set A4 formatında verilmesi gerekmektedir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme; buluş konusunun patentlenebilirlik kriterleri, yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması hususlarının incelendiği aşama olup, iki ay içerisinde tamamlanmaktadır. Söz konusu süreç içerisinde olumsuz bir karar oluşmaz ise; resmi ofisin verdiği patentlenebilirlik kararından sonraki 36 ay içerisinde tam inceleme sürecine geçilmesi için talepte bulunulması gerekmektedir.

 

Söz konusu bu inceleme süreçlerinde sorun olmaması durumunda, ilgili başvurunun resmi bültende yayınlanmasına karar verilmektedir. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar söz konusu başvuruya itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo