Şili

Marka

Söz konusu ülkede marka başvuru işlemleri ülke ofisine doğrudan yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli bilgi/belgeler;

  • Başvuru sahibi bilgileri,
  • Vekâletname ,
    (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olması gerekmemektedir.)
  •  Koruma altına alınması istenen markanın 1 adet logo örneği
  •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
    (Bir başvuru birden fazla sınıf için yapılabilir).
  •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi

 

Kısaca Süreç:

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından başvuru hem şeklen hem esasen incelenmektedir.

 

Söz konusu inceleme neticesinde markanın tesciline engel herhangi bir karar oluşmaz ise, ilgili marka için yayın kararı verilmektedir. Ülke mevzuatına göre, yayın kararı verilen markalar üçüncü kişi/kurumların görmesi için 30 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Söz konusu yasal askı süresi içerisinde, yayınlanan markaya herhangi bir itiraz gelmez ya da gelen itirazlar kabul edilmez ise marka esasa ilişkin olarak incelemeye alınmaktadır. Bu süre ortalama 8 ay olarak verilmektedir. Tescil belgesi düzenlenmesini müteakip, ilgili marka “başvuru tarihi” itibariyle koruma altına alınmış olmaktadır. Tescil koruması ülke mevzuatına göre; 10 yıl olup, bu süre talep edilirse yenileme işlemi yapılarak 10 yıla kadar uzatılabilir. Normal tescil tarihi içerisinde herhangi bir sebep ile yenileme işlemi yapılmaması durumda ise, koruma tarihinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde yenileme yapmak mümkündür.

 

İlgili ülkede markalar için üçüncü kişi/kurumlar tarafından “kullanmama nedeniyle” iptal davası açılamamaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo