Batı Şeria

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Filistin Konsolosluğundan onaylı şekilde olmalıdır. )
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 15 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Bir başvuru tek sınıf içerebilmektedir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru resmi ofis tarafından ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu süre 14 yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 1 ay içinde yapılabilir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri
 •  Vekaletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Filistin Konsolosluğundan onaylı şekilde olmalıdır.)
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 •  Tasarıma konu ürünün fiziksel anlatımı.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez 5 yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 1 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.  

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Filistin Konsolosluğundan onaylı şekilde olmalıdır. )
 •  Noter onaylı patent formu,
 •  Buluş konusunu anlatan 3 adet İngilizce ve Arapça patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin 3 set teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru yenilik ve patentlenebilirlik kriterleri yönünden incelenmektedir. Resmi ofis tarafından değiştirilmesi talep edilen hususlar olması halinde buluş sahibi bilgilendirilerek 30 gün içinde gerekli değişikliklerin yapılması talep edilir. Bu süreç sonunda resmi ofis tarafından başvurunun 2 ay süre ile yayınlanmasına karar verilmektedir. Ülke mevzuatı çerçevesinde, beliritlen süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar söz konusu başvuruya itiraz edilebilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi veya gelen itirazların kabul edilmemesi halinde patent başvurusu belge verilerek tescil edilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 16 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 1.yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo