Tanzanya

Marka

Tanzanya Tanganyika bölgesi ile Zanzibar adalarından oluşan bir ülkedir. 1964 yılında Zanzibar’ın bazı konularda iç işlerine ait yasa yapımında bağımsızlık kazanması üzerine ülkede iki farklı marka hukuku bulunmaktadır. Söz konusu nedenle, eğer marka koruması Tanzanya ülkesinin tamamında isteniyorsa, başvurunun her iki hukuk düzenine göre yapılması gerekmektedir.

 

Tanzanya’da başvuru işlemleri ulusal ofise doğrudan yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli bilgi/belgeler; 

 • Başvuru sahibi bilgileri, 
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olması gerekmemektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf için yapılamaz.)
 • Rüçhan hakkı varsa, rüçhan belgesi,
  (Onaylı kopyası ile birlikte sunulmalıdır.)

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, her iki resmi ofis başvuru hakkında şekle ve esasa ilişkin inceleme yapmaktadır. 

 

Söz konusu inceleme neticesinde markanın tesciline engel herhangi bir karar oluşmaz ise, ilgili marka için yayın kararı verilmektedir. Ülke mevzuatına göre, yayın kararı verilen markalar üçüncü kişi/kurumların görmesi için 60 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Söz konusu yasal askı süresi içerisinde, yayınlanan markaya herhangi bir itiraz gelmez ya da gelen itirazlar kabul edilmez ise söz konusu markanın tescil kararı verilmektedir. Bu süre Tanganyika için ortalama 12-18 ay arası, Zanzibar için ise 6 ay olarak verilmektedir. Tescil belgesi düzenlenmesini müteakip, ilgili marka “başvuru tarihi” itibariyle koruma altına alınmış olmaktadır. Tescil koruması ülke mevzuatına göre; Tanganyika’da 7 yıl olup, bu süre talep edilirse yenileme işlemi yapılarak 10 yıla kadar, Zanzibar’da ise tescil süresi 10 yıl olup, yenileme işlemi ile koruma 7 yıla kadar uzatılabilir. Normal tescil tarihi içerisinde herhangi bir sebep ile yenileme işlemi yapılmaması durumda ise, koruma tarihinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde yenileme yapmak mümkündür.

 

Son kullanımdan itibaren kesintisiz olarak 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişi/kurumlar tarafından “kullanmama nedeniyle” iptal davası açılabilmektedir. Ancak bu dava markanın tescilinden itibaren 5 yıl geçmesi ile mümkün olmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo