Kırgızistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Kırgızca veya Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Kırgızca veya Rusça diline çevrilecektir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • (En geç 3 ay içerisinde noter onaylı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.)
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka için yayın kararı verilerek, resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre sonun her hangi olumsuz bir durum olmaz ise, tescil kararı verilerek tescil belgesi düzenlenmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 12 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Ülke mevzuatına göre, markanın tescilden sonra kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak; üst üste 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Kırgızca veya Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname
 • (Başvuru sahibi tarafından imzalanmış olması yeterlidir, noter onayına gerek yoktur.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname,
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (Sunulan görsel anlatımların tasarım hakkında detaylı bilgi verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

Not : Aynı sınıfa dahil olması koşulu ile, birden çok tasarım aynı başvuru altında verilebilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, söz konusu başvuru, ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk ve tescil edilebilirlik açısından incelenmektedir. Bu süreç ortalama 12 ila 24 ay arasındadır. Başvuru sahibi tarafından 12 ay içerisinde inceleme talebi yapılabilmektedir. Belirtilen süre içerisinde inceleme talebi yapılmaz ise; tasarım başvuru sahibinin sorumluluğuna bırakılarak tescil edilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre en fazla bir kez beş yıl için yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Kırgızca veya Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İki kopya olarak Kırgızca verilmesi gerekmektedir.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru sahibi tarafından 30 ay içerisinde inceleme talebi yapılabilmektedir. Belirtilen süre içerisinde inceleme talebi yapılmaz ise; patent, başvuru sahibinin sorumluluğuna bırakılarak tescil edilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo