Cezayir

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Fransızca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası, 
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. Fransızca dilinde olması gerekmektedir. Her başvuru için ayrı vekâletname gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 15 adet logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı (verified) Fransızca tercüme gerekmektedir. Başvurudan itibaren 3 ay içerisinde verilebilir.)
 • Ortak marka başvurusu yapılabilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve esasa dayalı bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre tescil edilerek resmi gazetede yayınlanmaktadır. Cezayir’de marka tesciline yönelik itirazlarda, resmi kurum yolu ile değil, mahkeme yolu ile itiraz edilebilmektedir. Cezayir’de tescil süreci 24 ila 48 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, kanunda belirtilen kesin bir süre olmamakla birlikte, pratikte yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir. Marka yenilemesi için, söz konusu markanın koruma süresinin son yılı içerisinde kullanıldığına, pazarda dağıtımı olduğuna, dair doküman gerekmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar mahkemece iptale konu olabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Fransızca dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir. Fransızca dilinde olmalıdır.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  (100 tasarıma kadar aynı sınıfta olan tasarımlar ile çoklu başvuru yapılabilir.) 
 • Tasarıma konu ürünün görseli, (7 adet resim gerekmektedir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı ve Fransızcaya tercüme edilmiş olmalıdır. Başvuru sonrası 2 ay içinde sunulabilir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis, ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu inceler. Başvuru sahibi aksini talep etmedikçe, kabul edilmiş bir başvuru yayınlanmaz ve gizli tutulur. Genel olarak ise, başvuru ilk yılın geçmesinin ardından kabule ilişkin bildirimle birlikte resmi gazetede yayınlanır ve tescil belgesi düzenlenir. Tasarım tescili koruması, ilk yıl gizli olarak, ardından ücretin ödenmesi ve yayınlanmasıyla birlikte 9 yıllık ikinci periyod boyunca sürmektedir. Cezayir’de tasarım başvurusuna ilişkin ortalama süreç 1 yıl sürmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren toplamda 10 yıldır. Başlangıç koruması 1 yıl olmakla birlikte, her tasarım için gerekli ücretin ödenmesiyle bu süre 9 yıl uzatılmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Fransızca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (başlık, tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. 3 kopya olarak verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Fransızca tercüme ve noter onayı olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve olumsuz karar verilmediği takdirde söz konusu başvuru, tescil edilerek resmi bülteninde yayınlanmaktadır. Ülke mevzuatı çerçevesinde yayınlanan patent tesciline ilişkin itiraz süreci bulunmamaktadır. Patentin iptali ancak dava yolu ile talep edilebilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Patent, başvuru tarihinden itibaren 4 yıl ya da rüçhan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde kullanılmazsa ülke mevzuatına göre zorunlu lisansa tabi olmaktadır.

 

Faydalı model tescilinde ise aynı sürece konu olmakla birlikte koruma süresi 10 yıldır. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo