Gürcistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Gürcü dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.  

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 12 adet logo örneği,
  ( 6 adet marka örneği renkli olmalıdır.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Gürcü diline verilmedir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki ay içerisinde ön inceleme süreci tamamlanmaktadır. Bu süreç içerisinde olumsuz bir karar oluşmaz ise; söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Söz konusu ülkede; tescil süreci ortalama 18 aydır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl üst üste kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. Ancak; yenileme işlemi yapılmış bir marka için kullanım zorunlu değildir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Gürcü dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname,
 • (Noter onaylı şekilde hazırlanması gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname
 • (Gürcü dilinde verilmesi gerekmektedir. Başka dilde verilmesi halinde Gürcü diline tercümesinin de verilmesi gerekmektedir. )
 •  Tasarıma konu ürünün 5 adet görsel anlatımı,
 • (Tasarıma konu ürün hakkında ayrıntılı anlatım sağlayacak şekilde verilmelidir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.

Not : Aynı set ve takımına ait olma şartı ile birden çok tasarım aynı başvuru altında verilebilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, ilgili ülke mevzuatına göre iki aşamalı inceleme sistemi uygulanmaktadır. İlk inceleme; ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk ve tescil edilebilirlik açısından yapılmaktadır. Bu aşamada her hangi bir sorun olmadığı yönünde karar verilirse başvuru için en geç iki hafta içerisinde isteğe bağlı inceleme talebinin yapılması gerekmektedir.

 

Tüm inceleme süreçleri tamamlandıktan sonra, başvuru için yayın kararı verilerek resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre en fazla beş kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Gürcü dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekaletname (kaşeli ve imzalı)
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme; buluş konusunun “patentlenebilirlik kriterleri, yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması” hususlarının incelendiği aşama olup, iki ay içerisinde tamamlanmaktadır. Söz konusu süreç içerisinde olumsuz bir karar oluşmaz ise; resmi ofisin verdiği patentlenebilirlik kararından sonraki 2 ay içerisinde tam inceleme sürecine geçilmesi için talepte bulunulması gerekmektedir.

 

Söz konusu bu inceleme süreçlerinde sorun olmaması halinde ise, ilgili başvuru resmi ofis tarafından yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar patent başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar (Uluslararası Anlaşmalar ve üye olunan tarihler: Berne, 16 May 1995; WTO, 14 Haz 2000; WCT,6 Mart 2002; WPPT, 20 May 2002) çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi,
 •  Vekaletname,
 • (Eser sahibi tarafından noter onaylı ve Azeri ya da Rus diline tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Eserin kopyası,
 • (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  Eserin tamamlandığı tarih bilgisi,

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir.

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo