Güney Afrika

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; 11 resmi Güney Afrika dilinden birinde ya da İngilizce dilinde ulusal ofise direkt olarak yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
  (Şekil markası ise maksimum 8,5 x 10 cm olarak ilgili formda belirtilen alana yerleştirilmelidir. 10 adet kopyası gerekmektedir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Tescil listesi İngilizce diline çevrilecektir. Nice Sınıflandırması dahilinde her sınıf için ayrı başvuru gereklidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (İngilizce tercümesi ve noter onayı (certified copy) gerekmektedir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından “şekli” ve “tescil edilebilirlik” yönünden bir inceleme süreci söz konusudur. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmediği takdirde, tescili talep edilen marka, 3 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda marka tescili kesinlik kazanmakta ve belge düzenlenmektedir.  

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 12 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; 11 resmi Güney Afrika dilinden birinde ya da İngilizce dilinde ulusal ofise direkt olarak yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve başlık ve Locarno Sınıflandırması,
  (İngilizce dilinde verilmesi gerekmektedir.) 
 • Tasarıma konu ürünün görseli (7 adet verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan bilgileri ve rüçhan hakkı belgesi,
  (Noter onaylı şekilde Paris Sözleşmesi dahilinde gerçekleştirilen başvuru; gerektiği taktirde İngilizce tercümesi eklenmelidir. 3 ay içinde tamamlanabilir.) 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun kabul edilerek mevzuatta belirtilen süre ile yayınlanmasına karar verilir. İtiraz için belirli bir yasal hüküm bulunmamaktadır. Tasarım yayınlandıktan sonra kamu incelemesine açılmış sayımaktadır. 

Söz konusu ülkede ortalama tescil süreci 12 ay içerisinde tamamlanmaktadır.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek, toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanabilmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; 11 resmi Güney Afrika dilinden birinde ya da İngilizce dilinde ulusal ofise direkt olarak yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler).
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İngilizce dilinde noter onaylı tercüme ile verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.
  (Başvuru sonrası 6 ay içinde sunulabilir. Paris Sözleşmesine bağlı rüçhan hakkı dayanağı olan başvuruya ilişkin noter onaylı olarak İngilizce dilinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede geçici (provisional) ya da tamamlanmış (complete) patent başvurusu ile başvuru süreci yapılabilmektedir. Henüz patent sürecine ilişkin kesinleşmiş bir süreç ya da yapılması düşünülen geliştirmeler varsa, tamamlanmamış başvuru ile 12 aylık geçici bir koruma sağlanabilir. Bu başvuru, belirtilen süre içerisinde ileride yapılan tamamlanmış başvuru sürecinde temel oluşturmaktadır. Geçici başvuru ile gerçekleştirilen patent başvuruları, tamamlanmış başvurunun süresi içerisinde eklenmesini gerektirmektedir. 

 

İlgili ülkede tamamlanmış patent başvurusu ya da PCT başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından incelenmektedir. Herhangi bir eksiklik ya da olumsuz durum oluşmadığı taktirde, patent başvurusu resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayından itibaren 3 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar itirazda bulunabilmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda patent tescili kesinlik kazanmaktadır. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, yıllık vize ücretinin 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ödenmesi gerekmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo