Mozambik

Marka

Söz konusu ülkede marka başvuru işlemleri ulusal ofise doğrudan veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli bilgi/belgeler; 

 • Başvuru sahibi bilgileri, 
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olması gerekmemektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf için yapılamaz.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi 
  (Onaylı kopyası ile birlikte sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından başvuru hakkında şekle ve esasa ilişkin inceleme yapılmaktadır. 

 

Söz konusu inceleme neticesinde markanın tesciline engel herhangi bir karar oluşmaz ise, ilgili marka için yayın kararı verilmektedir. Ülke mevzuatına göre, yayın kararı verilen markalar üçüncü kişi/kurumların görmesi için 60 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Söz konusu yasal askı süresi içerisinde, yayınlanan markaya herhangi bir itiraz gelmez ya da gelen itirazlar kabul edilmez ise söz konusu markanın tescil kararı verilmektedir. Bu süre ortalama 6 ay olarak verilmektedir. Tescil belgesi düzenlenmesini müteakip, ilgili marka “başvuru tarihi” itibariyle koruma altına alınmış olmaktadır. Tescil koruması ülke mevzuatına göre; 7 yıl olup, bu süre talep edilirse yenileme işlemi yapılarak 14 yıla kadar uzatılabilir. Normal tescil tarihi içerisinde herhangi bir sebep ile yenileme işlemi yapılmaması durumda ise, koruma tarihinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde yenileme yapmak mümkündür.

 

Tescil tarihinden sonra veya son kullanımdan itibaren kesintisiz olarak 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişi/kurumlar tarafından “kullanmama nedeniyle” iptal davası açılabilmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo