Cayman Adaları

Marka

Söz konusu ülkede marka başvuru işlemleri ülke ofisine doğrudan yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli bilgi/belgeler;

  • Koruma istenen markanın Birleşik Krallık’taki veya Avrupa’daki tescil numarası

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Cayman Adaları’nda yeni bir marka tescil başvurusu yapılamamaktadır. Ancak ilgili ülkede Avrupa’da veya Birleşik Krallık’ta tescil edilmiş markalar için koruma alınabilmektedir. Bu sayede, Birleşik Krallık’ta veya Avrupa’da tescil edilen markanın koruma alanı Cayman Adaları’na genişletilir. Bu noktada önemli bir husus, bu korumanın ancak ve ancak daha önce tescil edilmiş bir marka için yapılabilmesidir. Henüz yeni başvurulmuş ve tescil belgesi düzenlenmemiş markalar için bu istem yapılamamaktadır.

 

Markanın birden fazla sınıf için koruması istenebilirse de söz konusu markanın ilgili sınıflarda Birleşik Krallık’ta veya Avrupa’da tescili aranmaktadır.

 

Söz konusu yasal askı süresi içerisinde, yayınlanan markaya herhangi bir itiraz gelmez ya da gelen itirazlar kabul edilmez ise marka esasa ilişkin olarak incelemeye alınmaktadır. Bu süre ortalama 2 ay olarak verilmektedir. Tescil için kayıt belgesi düzenlenmesini müteakip, ilgili marka, Birleşik Krallık’ta ya da Avrupa’daki tescil süresi için Cayman Adaları’nda da korunmaktadır. Tescil korumasının uzatılması için ülke mevzuatına göre; öncelikle markanın tescil edildiği Birleşik Krallık veya Avrupa’da yenilenmesi gerekmektedir. Normal tescil tarihi içerisinde herhangi bir sebep ile yenileme işlemi yapılmaması durumda ise, koruma tarihinin bitiminden itibaren 2 ay içerisinde yenileme yapmak mümkündür.

 

Cayman Adaların’da rüçhan hakları ileri sürülememektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo