Avusturya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Almanca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi ve içerikleri,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
  (Tescili talep edilen marka farklı dile ait herhangi bir özellik içeriyorsa tercümesi gerekmektedir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından gerçekleştirilen şekli bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme sonucunca bir rapor hazırlanır ve başvuruda eksiklikler olması durumunda tamamlanması talep edilmektedir. Bu süreç içerisinde tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, söz konusu marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, marka tescili kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Almanca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname,
 • Tasarıma konu ürüne ilişkin görsel anlatım (iki kopya verilmelidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası altı ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuru incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun tesciline karar verilmektedir.

 

İlgili tasarım, başvuru sahibi tarafından erken yayın talep edilmedikçe başvuru tarihinden 18 ay sonra yayınlanarak üçüncü kişi/kurumların incelemesine açılmaktadır. Söz konusu bu yayın haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beşer yıllık periyotlarla yenilenerek uzatılabilir. Toplamda maksimum 25 yıl koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Almanca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (Form şeklindedir. İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Buluş konusunu anlatan iki set patent metni (tarifname, özet, istemler),
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (Gerekli durumlarda talep edilmektedir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve patent alınabilirlik kriterlerine ilişkin ilk 9 ay içerisinde inceleme yapılmakta ve sonuçlar başvuru sahibine bir rapor halinde iletilmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmez ise, başvuru tarihinden itibaren 18 ay içerisinde ilgili patent için yayın kararı verilmektedir. Talep edilirse, başvurunun erken yayını istenebilir. Patent başvurusuna ilişkin ilk yayın patent haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir. Yayın tarihinden itibaren dört ay içerisinde üçüncü kişiler itirazda bulunabilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı durumda patent tescil edilmektedir.

 

Patent belgesinin toplam koruma süresi 20 yıldır. 1 Temmuz 2005 sonrası yapılan patent başvuruları için yıllık vize ücretleri başvuru tarihi itibari ile 6. yıldan başlamakta ve her yıl için önceden alınmaktadır. Yıllık ücretin son ödeme tarihi başvuru yapılan ayın son günüdür. (örneğin, başvuru tarihi: 15.06.2009, 6. yıl yıllık ücreti: 30.06.2014) Bu sürenin kaçırılması durumunda, ek bir ücretin ödenmesi şartıyla başvuru yapılan ayın son gününden itibaren 6 ay içinde ödeme yapılabilir. Bu süre içerisinde de yıllık vize ödemesi yapılmaz ise patent tescili geçerliliğini yitirmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo