Svaziland

Marka

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Slovence dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

  • Başvuru sahibi bilgileri,
  • Tasarımcı adı ve bilgileri,
  • Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
  • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları, (Aynı sınıfa dahil olmak kaydıyla çoklu başvuru yapılabilir.)
  • Tasarıma konu ürünün görseli, (maksimum 16×16 cm boyutlarında 3 adet görsel örneği gereklidir.)
  • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (noter onaylı olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuru incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun resmi bültende yayınlanmasına ve tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo