Romanya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Rumence dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. )
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği,
  (Renkli ise renkler belirtilmelidir. Kelime markası ise 6×6 cm boyutlarında 5 adet siyah beyaz örneği, renkli ise ayrıca 5 renkli örneği gereklidir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvurudan itibaren 3 ay içerisinde verilebilir.)
 • Ortak marka başvurusu için teknik şartname gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve esasa yönelik gerçekleştirilen bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum veya olumsuz bir karar verilmezse, söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, 2 ay süresince resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı veya gelen itirazın kabul edilmemesi halinde, tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Yenileme süresinin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi itibariyle 5 yıl süresince kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Rumence dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri ve imzası,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı)
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname ve tasarım başlıkları,
  ( Aynı sınıfta olmak kaydıyla 100 adede kadar çoklu başvuru yapılabilir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
  (minimum 6×6 cm maksimum 18×24 cm boyutlarında 3 adet görsel örneği gereklidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvurudan itibaren 3 ay içerisinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuru incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun resmi bültende 6 ay süresince yayınlanmasına karar verilir. Yayından itibaren 3 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tasarım başvurusuna itiraz edebilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre üç kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Rumence dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Özet maksimum 150 kelime olmalıdır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi
  (Başvurudan itibaren 2 ay içinde verilebilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında şekli bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmezse, patent başvurusu başvuru tarihinden ya da varsa rüçhan tarihinden itibaren 18 ay sonra yayınlanmaktadır. Yayınlanan patent başvurularına tescile kadar geçici bir koruma sağlanmaktadır. Yayın sonrasında esasa ilişkin araştırma yapılmaktadır. Patent başvurularında araştırma talebi başvurudan itibaren en geç 30 ay sonuna kadardır. Yayından itibaren 6 ay süresince patent başvurusuna üçüncü kişi veya kurumlar tarafından itiraz edilebilir. Belirtilen süreler içerisinde herhangi bir eksiklik ya da itiraz olmadığı takdirde patent tescili kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 3. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt, ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. (Romanian Law on Copyright and Neighboring Rights No. 8 of March 14, 1996)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Ülke mevzuatına göre, oluşturulan edebiyat, sesli eserler, yazılı eserler, müzik eserleri, sanat eserleri gibi eserlerin korunması için, eser sahibi başvuruda bulunabilir. Eser sahibi eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir. Eserin türüne göre, telif hakkı, eser sahibi yaşamınca ve ölümünden sonraki 70 yıl boyunca geçerlidir. Ortaklaşa olan eserlerde, son eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl süresince tescil geçerli olmaktadır. Bilgisayar programlarında bu süre 50 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo