Çin

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Çince dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 •  Başvuru sahibi tüzel kişi ise ticari sicil kaydı kopyası şirket kaşesi ile verilmelidir.
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafındantam inceleme sürecine geçilmekte ve söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ve ya gelen itirazların kabul edilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süreonar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Çince dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
 •  Tasarıma konu ürünün çizimi ya da fotoğrafı (15×22 cm’i geçmemeli ve her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif olarak verilmelidir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Rüçhan hakkı ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay içindedir. )

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemekedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması ve ülke mevzuatına uygun bir talep olması durumunda, başvurunun tesciline karar verilmektedir.

 

Söz konusu ülkede ortalalama tescil süresi 8 ila 10 ay arasındadır.

 

Söz konusu ülke mevzuatına göre, “aynı sınıfa ait olması, aynı anda satılıyor ve kullanılıyor olması ve aynı konsepte sahip olması” koşulu ile birden fazla ürün için tek bir başvuru yapmak mümkündür. Bunun dışındaki durumlarda ise; her bir ürün için tek başvuru yapılabilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Tasarım Patent’inin koruma süresinin devamı için yıllık vize ücretlerinin her yıl ödenmesi gerekmemektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Çince dilince ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Buluş konusunu anlatan iki set patent metni (tarifname,özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 •  Buluş konusuna ilişkin iki set teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Rüçhan hakkı ilk başvuru tarihinden itibaren 12 ay içindedir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve esasa ilişkin inceleme yapılmaktadır. Bu süreç sonunda herhangi bir olumsuz karar verilmediği takdirde, başvurunun 18 ay içerisinde yayınlanmasına karar verilmektedir. Başvuru sahibinin istediği üzerine erken yayın talep edebilmek mümkündür. Ülke mevzuatı çerçevesinde, başvuru tarihi itibari ile 36 ay içerisinde başvuru sahibinin isteği üzerine inceleme talebi yapılması gerekmekte olup, belirtilen süre içerisinde talep yapılmaz ise; patent başvurusunun iptaline karar verilmektedir. İnceleme süreci neticesinde herhangi bir olumsuz karar oluşmaz veya gerekli düzenlemeler yapılırsa, patent başvurusu için tescil kararı verilerek, ilgili bültende yayınlanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo