Gazze

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça olarak ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce kaşelenecek ve imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 15 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
 • (33.sınıfın tamamı ve 32. Sınıf içindeki alkolü içeekler için ülke mevzuatı çerçevesinde tescil talebi yapılamamaktadır. Tescili talep edilen her sınıf için ayrı başvuru yapılmaktadır.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 7 yıldır. Bu süre 14 yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 1 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 2 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça olarak ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (Noter onaylı ve Filistin Konsolosluğu onaylı olmalıdır.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname,
 •  Tasarıma konu ürünün 3 set çizimi ya da görsel anlatımı, (ilgili ülkede; çoklu başvuru sistemi bulunmamaktadır.)
 •  Tasarıma konu ürünün sınıfı,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun 2 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre iki kez 5 yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 15 yıllık bir koruma sağlanmaktadır.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça olarak ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru Sahibi Bilgileri,
 • Buluş Sahibi Bilgileri,
 • Vekaletname, (Noter onaylı ve Filistin Konsolosluğu onaylı olmalıdır.)
 • Başvuru sahibi imzalı patent formu 
 • Buluş konusunu anlatan İngilizce ve Arapça patent metni (tarifname, özet, istemler)

  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) 

 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, söz konudu başvuru, resmi ofis tarafından patentlenebilirlik kriterleri açısından incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verildiği takdirde 1 aylık yasal süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapması talep edilir. Tescili Kabul edilen başvrurular; resmi patent bülteninde 2 ay süre ile yayınlanmaktadır. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi ve/veya kurumlar tarafından herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 16 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, başvuru tarihinden itibaren 4. 8. ve 12. yılların bitimine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, vize ücreti ek bir ücretin ödenmesi şartıyla 3 ay içinde ödenebilmektedir. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo