Küba

Marka

Söz konusu ülkede marka başvuru işlemleri ülke ofisine doğrudan veya uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli bilgi/belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname ,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olması gerekmemektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 1 adet logo örneği
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf için yapılabilir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi

 

Kısaca Süreç: 

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından başvuru sadece şeklen incelenmektedir.

 

Söz konusu inceleme neticesinde markanın tesciline engel herhangi bir karar oluşmaz ise, ilgili marka için yayın kararı verilmektedir. Ülke mevzuatına göre, yayın kararı verilen markalar üçüncü kişi/kurumların görmesi için 60 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Söz konusu yasal askı süresi içerisinde, yayınlanan markaya herhangi bir itiraz gelmez ya da gelen itirazlar kabul edilmez ise marka esasa ilişkin olarak incelemeye alınmaktadır. Bu süre ortalama 18 ay olarak verilmektedir. Tescil belgesi düzenlenmesini müteakip, ilgili marka “başvuru tarihi” itibariyle koruma altına alınmış olmaktadır. Tescil koruması ülke mevzuatına göre; 10 yıl olup, bu süre talep edilirse yenileme işlemi yapılarak 10 yıla kadar uzatılabilir. Normal tescil tarihi içerisinde herhangi bir sebep ile yenileme işlemi yapılmaması durumda ise, koruma tarihinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde yenileme yapmak mümkündür.

 

Tescilden sonra 3 yıl içinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişi/kurumlar tarafından “kullanmama nedeniyle” iptal davası açılabilmektedir. Yürürlükte olan kanun kullanılmama ile ilgili bir süre öngörmemiştir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Slovence dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları, (Aynı sınıfa dahil olmak kaydıyla çoklu başvuru yapılabilir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli, (maksimum 16×16 cm boyutlarında 3 adet görsel örneği gereklidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (noter onaylı olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuru incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun resmi bültende yayınlanmasına ve tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo