Katar

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri, 
 •  Vekaletname, (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve herhangi bir Arap Konsolosluğundan onaylı olmalıdır.)
 •  Başvuru sahibi tüzel kişi ise ticari sicil kaydı kopyası,
 •  Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Nice sınıf sistemine göre; 32. sınıfta yer alan alkollü içecekler, 33.sınıf ve 29.sınıf içerisinde yer alan “domuz eti” emtiaları için başvuru yapılamamaktadır. ) Bir diğer yandan; ülke mevzuatına göre; her sınıf için ayrı başvuru yapılmaktadır. 
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından başvuru, ülke mevzuatı çerçevesinde tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, dört ay (4) süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilmektedir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
 • (Noter ve Konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Tasarıma konu ürünün görseli,
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • (İngilizce dilinde olmalıdır. Sonrasında Arapça tercümesi de verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun yayınlanmasına karar verilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde üçüncü kişi ve/veya kurumlar ülke mevzuatı çerçevesinde itiraz haklarını kullanabilmektedir. Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilmektedir

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Tasarım başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Tüzel kişiler için Ticari sicil belgesi,
 •  Vekaletname,
 • (Noter ve herhangi bir Arap Konsolosluğundan onaylı olmalıdır.)
 •  Buluş konusunu anlatan İngilizce patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Arapça çevirisi ayrıca talep edilmektedir.)
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Buluşa konu ürünün görsel anlatımı, 
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından patentlenebilirlik kriterleri açısından inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/vveya olumsuz karar verilmediği takdirde başvuru için tescil kararı verilerek resmi ofis bülteninde yayınlanmaktadır. İş bu yayın kararı ile birlikte, üçüncü kişi/kurumlar tarafından söz konusu başvuruyu ülke mevzuatı çerçevesinde 60 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. Belirtilen süreç içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, patent başvurusu için tescil kararı verilerek belge düzenlenmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo