Burkina Faso

Marka

Söz konusu ülkede marka başvuru işlemleri uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli bilgi/belgeler; 

 • Başvuru sahibi bilgileri, 
 • Vekâletname ,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı olması gerekmemektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın 10 adet logo örneği
  (Marka örneği renkli ise, ayrıca renkler belirtilmelidir)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru üç sınıfa kadar yapılabilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi 
  (Fransızca veya İngilizce’ye tercüme edilmiş ulusal tescil belgesi ile birlikte sunulmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından başvuru hakkında şekle ilişkin inceleme yapılmaktadır. 

 

Söz konusu inceleme neticesinde markanın tesciline engel herhangi bir karar oluşmaz ise, ilgili marka için yayın kararı verilmektedir. Ülke mevzuatına göre, yayın kararı verilen markalar üçüncü kişi/kurumların görmesi için 6 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır.

 

Söz konusu yasal askı süresi içerisinde, yayınlanan markaya herhangi bir itiraz gelmez ya da gelen itirazlar kabul edilmez ise söz konusu markanın tescil kararı verilmektedir. Bu süre ortalama 9-12 ay arasındadır. Tescil belgesi düzenlenmesini müteakip, ilgili marka “başvuru tarihi” itibariyle koruma altına alınmış olmaktadır. Tescil koruması ülke mevzuatına göre; 10 yıl olup, bu süre talep edilirse yenileme işlemi yapılarak 10 yıla kadar uzatılabilir. Normal tescil tarihi içerisinde herhangi bir sebep ile yenileme işlemi yapılmaması durumda ise, koruma tarihinin bitiminden itibaren 6 ay içerisinde yenileme yapmak mümkündür.

 

Tescil tarihinden sonra veya son kullanımdan itibaren kesintisiz olarak 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişi/kurumlar tarafından “kullanmama nedeniyle” iptal davası açılabilmektedir. 

 

Burkina Faso, OAPI ülkesi olması nedeniyle bu ülkede alınan tesciller OAPI ülkesi olan diğer ülkelerde de geçerli olmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo