Suudi Arabistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri, 
 •  Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı ve Suudi Arabistan Konsolosluğu onaylı olmalıdır.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 5×5 cm 15 adet logo örneği,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Her sınıf için ayrı başvuru yapılmaktadır.) (Nice sınıf sistemine göre; 32. sınıfta yer alan alkollü içecekler, 33.sınıfta yer alan alkollü içecekler, 29.sınıfta yer alan domuz eti ürünleri ve 28.sınıfta yer alan yılbaşı için çam ağaçları bakımından tescil yapılamamaktadır. )
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru sonrası altı ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren “hicri takvime göre” 10 yıldır. ( Bu süre miladi takvime göre; yaklaşık 9 yıl 8 ay şeklindedir.) Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilmektedir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arapça olarak ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler; 

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekaletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı ve Suudi Arabistan Konsolosluğu onaylı olmalıdır.)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname, 
 •  Tasarıma konu ürünün çizimi veya görsel anlatımı,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

Not: Ülke mevzuatı çerçevesinde çoklu başvuru (birden çok tasarım için tek başvuru) yapılamamaktadır. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre “şekli” ve “yenilik” kriterleri açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmediği takidrde, başvurunun 6 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilmektedir. Belirtilen süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Koruma süresi içerisinde tescilin geçerliliğin sağlanabilmesi bakımından her yıl vade tarihinde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. BMevzuat içerisinde belirtilen sürelerde söz konusu üvretin ödenmemesi halinde cezalı olarak 3 ay içerisinde gerekli işlemler yapılabilir. Ülke mevzuatı çerçevesinde koruma süresi sonunda yenileme işlemi yapılamamaktadır. 

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Arapça olarak ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru Sahibi Bilgileri,
 •  Buluş Sahibi Bilgileri,
 •  Vekaletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter ve Suudi Arabistan Konsolosluğundan onaylı şekilde olmalıdır.)
 •  Buluş konusunu anlatan İngilizce ve Arapça dillerinde patent metni,
  (tarifname, özet, istemler) (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre “şekli”, “yenilik”, “sanayiye uygulanabilirlik” ve “buluş basamağı” açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/veya olumsuz karar verilmez ise tescil kararı verilerek başvuru 90 gün süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yılın başında ( ilk 3 aylık dönemde) yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibinin adı adresi uyruğu, doğum tarihi 
 •  Vekaletname
  (Eser sahibi tarafından noter onaylı ve Arapça diline tercüme edilmiş konsolosluk onaylı olmalıdır.)
 •  Eserin 3 adet kopyası,
  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)
 •  ilgili bakanlıktan eserin dağıtımı için ayrıca izin alınmalıdır.

Eserin türüne göre gerekli görülen başka dökümanlar resmi ofis tarafından talep edilebilir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı koruması, eser sahibi yaşadığı sürece geçerlidir. 

 

Koruma süresi aleniyet tarihinden (halka arz edildiği tarih) ölüme kadardır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 50 yıldır. 

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo