Slovenya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri;  Slovence dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen marka örneği,
  (Kelime markası ise 8×8 cm boyutlarında 6 adet siyah beyaz örneği, renkli ise 6 renkli örneği gereklidir.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Noter onaylı olmalıdır.)
 • Ortak marka başvurusu için teknik şartname gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve esasa yönelik gerçekleştirilen bir inceleme süreci söz konusudur. Bu inceleme süreci sonucunda tescile engel bir durum ve olumsuz bir karar verilmezse, söz konusu marka başvurusu, ilgili ülke mevzuatına göre, üç ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı veya gelen itirazların kabul edilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Yenileme süresinin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Slovence dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname ve tasarım başlıkları, (Aynı sınıfa dahil olmak kaydıyla çoklu başvuru yapılabilir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli, (maksimum 16×16 cm boyutlarında 3 adet görsel örneği gereklidir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (noter onaylı olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuru incelenmektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda, başvurunun resmi bültende yayınlanmasına ve tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre dört kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri;  Slovence dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname ,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
 • (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Özet maksimum 150 kelime olmalıdır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi (Noter onaylı olmalıdır.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafında şekli bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir olumsuz karar verilmezse başvuru, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra esasa dayalı inceleme yapılmadan yayınlanmaktadır. Eğer, talep edilirse erken yayın talebi yapılabilmektedir. Ülke mevzuatına göre; esasa ilişkin inceleme için 9. Yıla kadar buluş konusu ile ilgili, yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması hususlarına ilişkin yazılı dokuman sunulması gerekmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, ilk 3 yıl için tek ücret, 4. yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri;  ulusal ofise direk, ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir. (Dahil olunan anlaşmalar: Copyright and Related Rights Act (Official Gazette No 16/2007 – No 68/2008 and No 110/2013) ; Decree on amounts of remuneration for private and other internal reproduction (Official Gazette RS, No 103/2006) ; Decree on mediation in disputes concerning copyright and related rights (Official Gazette RS, No 35/2005) ; Decision determining the list of mediators (Official Gazette RS, No 82/2005) ; Decision on the completion of the list of mediators (Official Gazette RS, No 36/2007) ; Decree on arbitration in disputes concerning copyright and related rights (Official Gazette RS, No 65/2006)).

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Ülke mevzuatına göre, oluşturulan edebiyat, sesli eserler, yazılı eserler, müzik eserleri, sanat eserleri gibi eserlerin korunması için, eser sahibi başvuruda bulunabilir. Eser sahibi eseri yaratan gerçek kişi/kişilerdir. 

 

Bir eserin korunması için ilgili yasada sayılan eser türleri kapsamında olması gerekir. Eser sahibi tarafından, telif hakkı başvurusu yapıldıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmamaktadır. Söz konusu bu talepler, hak sahiplerinin haklarının ihlâl edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacı taşımaktadır.

 

Telif hakkı eser sahibi yaşamınca ve ölümünden sonraki 70 yıl boyunca geçerlidir. Ortaklaşa olan eserlerde, son eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl süresince koruma geçerli olmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo