Arnavutluk

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arnavutça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (Times New Roman 9 – Word formatında olmalıdır. İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Her marka başvurusu için ayrı vekâletname gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın görseli, türü ve tanımlaması
 • (renk ayırt edici bir özellik taşıyorsa rengi belirtilmelidir),
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
 • Ayrıca talep edilirse; söz konusu ülkede ortak marka başvurusu yapılabilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli şartlara uygunluk açısında 3 ay içerisinde bir inceleme yapılmaktadır. Söz konusu ön inceleme aşamasında her hangi bir eksiklik olmaması halinde başvuru kabul edilmektedir.

 

Başvurunun alınmasından itibaren 3 ay içerisinde resmi ofis, benzerlik/ayırt edicilik hususlarına göre gerekli incelemeyi yapmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir sorun olmaması halinde başvurunun yayınlanmasına karar verilmektedir. Ülke mevzuatı gereği yayına çıkan başvuruya 3 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tarafından itiraz edilebilmektedir. Kurul gerektiği takdirde başvuru sahibi veya itiraz sahibinden görüş ve belge isteyebilir. Belirtilen bu süreçlerin herhangi bir itiraz olmadan veya gelen itirazların kabul edilmeden tamamlanması halinde markanın tescil kararı verilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek gerekli taleple birlikte ücretin ödenmesiyle uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir. Tescil tarihi itibariyle 5 yıl süresince kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Arnavutça dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri (ayrıca gerekli durumlarda tasarımcının başvuru sahibine tasarım hakkını verdiği noter onaylı beyanname gerekmektedir.)
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı, hangi ürünlerde kullanılacağı, tasarım başlığı,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu 3 ay içerisinde incelemektedir. Söz konusu başvuruda herhangi bir eksiklik olmaması durumunda gerekli ücretin ödenmesiyle birlikte başvurunun 3 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilerek, ilgili bültende yayınlanır. Söz konusu ülkede tTasarım tescil süreci ortalama 8-10 ay sürmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre bir kez beş yıllık dönem için yenilenerek uzatılabilir. Toplamda 25 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent tescil başvuru işlemleri; Arnavutça dilinde ulusal ofise direkt, ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri, gerekli hallerde başvuru sahibine yönelik yetkilendirme beyanı,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Tüzel kişi olması durumunda şirket kaşesi gerekmektedir. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni. (buluş başlığı, tarifname, özet, istemler)
  (2 kopya olarak Arnavutça dilinde olmalıdır. Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası 12 ay içerisinde verilmelidir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ön bir inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde her hangi bir olumsuz karar verilmediği takdirde, başvuru tarihinden itibaren 18 ay sonra ilgili başvuru yayınanmaktadır. Eğer, talep edilirse ülke mevzuatı çerçevesinde ilgili başvuru için erken yayın talebi yapılabilmektedir. Ülke mevzuatı çerçevesinde, yayın tarihinden itibaren 9 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar tarafından patent başvurusuna itiraz edilebilmektedir. Talep edilirse, itiraza başvuru sahibi tarafından 3 ay içerisinde karşı görüş verilebilir.

 

Söz konusu başvurunun, Avrupa Patenti olması durumunda ise; yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde söz konusu ülke resmi ofisine başvurulması gerekmektedir. Gerçekleştirilen son değişiklikler çerçevesinde, EPC kuralları geçerli olmaktadır, dolayısıyla söz konusu başvuru İngilizce yayınlandıysa ya da Arnavutluk’ta korunması için İngilizce tercüme ile başvuruluyorsa, Avrupa patentinin Arnavutça çevirisi gerekmemektedir. Bunun yanı sıra, Avrupa Patentinin istemlerinin Arnavutçaya tercümesi halen talep edilmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, yayın (grant) sonrası 1. yıldan itibaren, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde, yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yıllık ücretin ödenmemesi halinde 6 aylık süre içerisinde ek bir ücret ile birlikte yıllık ücret ödenebilir.

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Sımaj Mobil Logo