Danimarka

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Danca dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası bir ay içinde sunulabilir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve tescil edilebilirlik yönünden bir inceleme süreci söz konusu olmaktadır. Başvuru sonrasında gerçekleştirilen inceleme sürecinde herhangi olumsuz bir karar verilmemesi halinde tescili talep edilen marka, 2 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması veya gelen itirazların kabul edilmemesi durumunda marka tescili kesinlik kazanarak belge hazırlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilmektedir. Gerçek kullanımın olmaması halinde ambalaj, fatura beyanı ya da reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Danca dilinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası bir ay içinde sunulabilir.)
 • Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli ve tescil edilebilirlik yönünden bir inceleme süreci söz konusu olmaktadır. Başvuru sonrasında gerçekleştirilen inceleme sürecinde herhangi olumsuz bir karar verilmemesi halinde tescili talep edilen marka, 2 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilmektedir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaması veya gelen itirazların kabul edilmemesi durumunda marka tescili kesinlik kazanarak belge hazırlanmaktadır.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi ya da son kullanım tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilmektedir. Gerçek kullanımın olmaması halinde ambalaj, fatura beyanı ya da reklam ve yayın yolu ile yapılan sözde kullanımlar da mevzuat çerçevesinde “markanın kullanımı olarak” kabul edilmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; Danca dilinde birinde ulusal ofise doğrudan ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Ancak şirket kaşesi bulunmaması durumunda noter onayı gerekmektedir.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından yapılan inceleme ile birlikte, başvurunun 18 ay süre sonunda yayınlanmasına karar verilmektedir. Ülke mevzuatına göre, başvuru sahibi tarafından belirtilen süre içerisinde maddi inceleme talebi yapılabilir. İnceleme talebi; İskandinav Patent Enstitüsü (Nordic Patent Institute), İsveç Patent Ofisi (Swedish Patent Office) ve Avrupa Patent Ofisi (European Patent Office) olmak üzere üç farklı resmi ofisten herhangi birisinde gerçekleştirilebilir. Yayın tarihinden itibaren 9 ay içerisinde üçüncü kişi veya kurumlar başvuruya itirazda bulunabilmektedir. Bu süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda patent başvurusunun tescili kesinlik kazanmaktadır. Söz konusu ülke patent tescil süreci ortalama 3,5 yıl sürmektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, yıllık vize ücretinin ilk yıldan itibaren her yıl başvuru tarihine tekabül eden ayın en geç son gününde vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkündür. Bu kapsamdaki başvurular için gerekli olacak evraklar patent başvuruları ile aynı olup, koruma kapsamı 10 yıldır.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo