İspanya

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 • Koruma altına alınması istenen markanın logo örneği,
 • Koruma altına alınması istenen markanın türü belirtilmelidir.
  (kelime markası, figüratif marka, üç boyutlu marka, ses markası, teknik marka, vb.)
 • Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi İspanyolca diline çevrilecektir.)
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (İspanyolca dilinde noter onaylı tercümesi gerekmektedir. Başvuru sonrası üç ay içinde teslim edilmelidir.)
 • Ortak marka başvurusu yapılabilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis başvuruyu şekli ve esasa ilişkin olarak incelenmektedir. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksik ve tescile engel mutlak bir durum olmaması halinde ilgili başvuru, 2 ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Mutlak red nedenlerine örnek olarak; ayırt ediciliğin olmaması, genel kullanımı engelleyici tanımlayıcı unsurların bulunması, açıkça karıştırılma ihtimalinin olması, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olması, bir ülke/eyalete ait amblem içermesi sayılabilir.

 

Belirtilen yasal yayın süresi içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna ücretini ödemek kaydıyla itiraz edebilmektedir. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde üçüncü kişilere yönelik hak ihlalleri ve başvurulan markaya benzer ya da aynı marka olup olmadığı incelenir. Herhangi bir olumsuz karar oluşmaz ise marka tescil edilmektedir.

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi itibariyle 5 yıl süresince kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir.

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; yalnızca İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Tasarımcı adı ve bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Tasarıma konu ürünün görseli,
 • Tasarıma konu ürünü anlatan tarifname,
  (İspanyolca dilinde verilmesi gerekmektedir. En az bir ortak sınıfa sahip tasarımlar için 50 adede kadar çoklu başvuru yapılabilir.)
 • Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (başvuru sonrası 3 ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde İçerik incelememesi yapılmamaktadır. Belirtilen ön inceleme aşamasında şekli bir eksiklik olmaması durumunda başvurunun 2 aylık süre ile yayınlanmasına karar verilir. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar tasarım tescil başvurusuna itiraz edebilmektedir. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz gelmediği veya yapılan itirazların kabul edilmediği durumda başvurunun tesciline karar verilir.

 

Tasarım tescil belgesinin ilk dönem koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi beşer yıllık dönemler halinde 4 kez daha uzatılabilir. Tasarımın maksimum koruma süresi 25 yıldır. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; yalnızca İspanyolca dilinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 • Başvuru sahibi bilgileri,
 • Buluş sahibi bilgileri,
 • Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 • Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. İspanyolca dilinde verilmelidir.)
 • Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 • Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (İspanyolca dilinde noter onaylı tercümesi başvuru sonrası dört ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından şekli inceleme yapılmaktadır. Bu süreç sonrasında herhangi bir eksiklik veya olumsuz bir karar oluşmaz ise, başvuru resmi bültende yayınlanır. Patent başvurusuna ilişkin ilk yayın patent haklarının ve rakiplerin korunması açısından, olası patent araştırmaları için bilgilendirmeye yöneliktir.

 

Başvuru tarihi itibari ile en geç 15 ay içerisinde başvuru sahibi tarafından patent tescil sürecinde patent alınabilirlik kriterlerine ilişkin tam bir inceleme talep edilebilir. Gerekli nitelikleri sağladığı belirlendiğinde söz konusu başvuru, 2 aylık süre boyunca resmi bültende tekrar yayınlanmaktadır. Herhangi bir itiraz olmadığı durumda patent tescili kesinlik kazanır.

 

Söz konusu ilk yayından sonra incelemesiz patentin tescili istenebilir ancak sahip olunan yasal hakların yetersiz olmasından dolayı tavsiye edilmemektedir.

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patentin tescilinin devamı için her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ödenmesi gereken yıllık ücretler 3. yıldan başlamaktadır.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Koruma süresi, eserin yayını vb.den itibaren telif hakkı sahibinin hayatı boyunca ve söz konusu ülke mevzuatına göre başka şekilde belirtilmedikçe, sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıl süresincedir.

 

Ortaklaşa yapılan eserlerde, 70 yıllık süre eserin resmi olarak yayınlandığı, ortaya çıktığı tarihte başlamaktadır. Eğer anonim ya da takma isimli bir eser sahibi bulunmaktaysa aynı kural geçerlidir.

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibine tanınan mali haklar sona erer. Bu sebeple koruma süresi dolmuş eserler, eser sahibinden izin alınmaksızın serbestçe kullanılabilir.

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo