Pakistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Arapça dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri, 
 •  Vekâletname (kaşeli ve imzalı),
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı İngilizce tercümesi verilmesi zorunludur.)
 •  Koruma altına alınması istenen marka örneği, 
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi, (Her sınıf için ayrı başvuru yapılmaktadır.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesine ilişkin bilgiler, 
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından ilk olarak ön inceleme/şekli inceleme yapılmakta, ret/kabul kararına göre esasa dayalı inceleme yapılmaktadır. İkinci inceleme olan esasa dayalı inceleme sonucu raporuna göre marka başvurusu reddedilmekte ya da tescil kararı verilmektedir. Bu süreç sonunda; tescli kararı verilen marka 2 ay süre ile yayınlanmaktadır. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı ya da gelen itirazların kabul edilmediği takdirde, tescil kesinlik kazanmaktadır. 

 

12 Nisan 2004 tarihinden önce yapılan başvurularda tescil süresi 7 yıl ve yenileme süresi 15 yıldır. Ancak 12 Nisan 2004 tarihi itibari ile Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olmuştur. 

 

Bu süre 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Tescil tarihi itibariyle 5 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişi/kurumlar iptal talebinde bulunabilmektedir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname
 • (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noter onaylı ve noter onaylı İngilizce tercümesi verilmesi zorunludur.)
 •  Tasarıma konu ürünü ve karakteristiklerini anlatan 3 set tarifname,
 • (Her bir başvuru tek bir tasarım içerebilmektedir.)
 •  Tasarıma konu ürüne ilişkin 3 set görsel anlatımı,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis, ülke mevzuatına göre şekli şartlara uygunluk açısından başvuruyu incelemektedir. Bu süreç içerisinde şekli bir eksiklik bulunmaması durumunda başvurunun tesciline karar verilmektedir. 

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre iki kez on’ar yıllık dönemler için yenilenerek, toplamda 30 yıllık bir koruma sağlanabilmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen tasarımlar geçerliliklerini yitirmektedir.

Patent

Söz konusu ülkede patent başvuru işlemleri; İngilizce dilinde ulusal ofise direkt yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname
  (Tüzel kişi başvurularda imzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olması gerekmektedir.)
 •  Eğer buluş sahibi başvuru sahibi ile aynı değilse, hakların devrine ilişkin sözleşme gerekmektedir. 
 •  Buluş konusunu anlatan 3 set patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin 3 set teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,
  (Son 12 ay içinde alınmış olmalıdır. Başvurudan itibaren 3 ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından 18 ay içerisinde “patentlenebilirlik” kriterleri açısından inceleme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde herhangi bir eksiklik ve/veya olumsuz karar oluşmadığı takdirde ise, başvurunun tescil kararı verilerek, 4 ay süre ile yayınlanmasına karar verilmektedir. Belirtilen süre içerisinde ise üçüncü kişi ve/veya kurumlar itiraz haklarını kullanabilmektedir. 

 

Patent belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Başvurunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, 5. yıldan itibaren toplam 4 yıllık ilk ödemeyi takiben her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

 

Ancak ilgili ülkede daha küçük çaplı buluşlar ve geliştirmeler için faydalı model başvurusu yapılarak koruma sağlanması mümkün değildir.

Telif Hakkı (Copyright)

Söz konusu ülkede telif hakları başvuru işlemleri; ulusal ofise direkt ya da dahil olunan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde (Berne Convention , 1886 for The Protection of Library and Artistic;Universal Copyright Convention, 1952; WTO , 1995;WIPO Copyright Treaty (WCT),1996; WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT),1996) yapılabilmektedir. Koruma şartları bu anlaşmaların mevzuatına göre belirlenir.

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Eser sahibi kişisel bilgileri,
 •  Telif hakkına konu ürüne ilişkin bilgiler, (başlık, yaratılış tarihi, tanımı)
 •  Vekâletname,
 •  Eserin 3 adet kopyası,
  (Eserin türüne göre çeşitli şekillerde sunulabilir; CD,Basılı şekilde.. vs.)

Not: Resmi ofis tarafından gerekli olması halinde ilave evraklar istenebilmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

Eser sahibi telif hakkı başvurusu yaptıktan sonra resmi ofis tarafından yapılan bir inceleme sistemi bulunmaktadır. İnceleme sonrası telif hakkı kabul edilen eserler resmi gazetede yayınlanmaktadır. Belirtilen süre içerisinde herhangi bir itiraz olmaması durumunda eser sahibine telif hakkı verilmektedir.

 

Telif hakkı koruma süresi verildiği tarihten eser sahibinin ölümüne kadar ve ölümünden sonra belirtilen kapsamlardaki eserler için 70 yıl süresincedir. 

 

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser sahibi

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo