Türkmenistan

Marka

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Türkmence ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri, 
 •  Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Tüzel kişi başvurularda şirket kaşesi gerekmektedir.)
 •  Koruma altına alınması istenen markanın 20 adet logo örneği,
 •  Eğer, varsa markanın Türkmen dilindeki anlamı,
 •  Tescili talep edilen ürün ve hizmetlerin listesi,
  (Bir başvuru birden fazla sınıf içerebilir. Tescil listesi Türkmence ya da Rusça diline çevrilecektir.)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, 
 •  Ortak marka başvuruları için, teknik şartname verilmesi gerekmektedir. 

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından söz konusu marka, ilgili ülke mevzuatına göre, tescil edilebilirlik yönünden incelenmektedir. Tescile engel her hangi bir durum olmaması haline ise, tescili talep edilen marka için yayın kararı verilerek, üç (3) ay süre ile resmi bültende yayınlanmaktadır. Bu süre içerisinde üçüncü kişi/kurumlar marka başvurusuna itiraz edebilir. Belirtilen yasal askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, tescil kesinlik kazanarak tescil belgesi verilmektedir.

Söz konusu ülkede ortalama tescil süresi normal süreç içerisinde 15 ila 18 ay arasındadır. 

 

Marka tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenerek uzatılabilir. Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi şartıyla koruma süresinin bittiği son günden itibaren 3 ay içinde yapılabilir. Bu süre içerisinde de yenilenemeyen markalar geçerliliklerini yitirmektedir.

 

Ülke mevzuatına göre, markanın tescilden sonra kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak; üst üste 3 yıl içerisinde kullanılmayan markalar için üçüncü kişiler iptal talebinde bulunabilir. 

Endüstriyel Tasarım

Söz konusu ülkede tasarım tescil başvuru işlemleri; Türkmence ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Tasarımcı adı ve bilgileri,
 •  Vekâletname,
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı şekilde olmalıdır)
 •  Tasarıma konu ürününe anlatan tarifname
  (Azeri ya da Rusça dillerinden birinde verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Tasarıma konu ürünün görsel anlatımı,
  (Her bir tasarım için ön, arka, sağ, sol, üst ,alt ve perspektif açıdan resim)
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi,

Not : Aynı set ve takımına ait olma şartı ile birden çok tasarım aynı başvuru altında verilebilmektedir.

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede tasarım tescil başvurusu yapıldıktan sonra, ülke mevzuatına göre üç aşamalı inceleme işlemi yapılmaktadır. İlk inceleme; “şekli şartlara uygunluk” ve “tescil edilebilirlik” açısından yapılmaktadır. Bu aşamada her hangi bir sorun olmadığı yönünde karar verilirse başvuru için sınırlı bir inceleme yapılarak; 5 yıl süre ile koruma sağlanabilmektedir. Kullanılabilirliği sınırlı bu belgenin tam koruma kapsamından yararlanabilmesi için 5 yıl içerisinde talep edilirse isteye bağlı inceleme talebi yapılarak tasarımın, koruma kapsamı ve süresi uzatılabilmektedir.

 

Tasarım tescil belgesinin koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 15 yıldır.

Patent

Söz konusu ülkede marka tescil başvuru işlemleri; Türkmence ya da Rusça dillerinden birinde ulusal ofise direkt ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılabilmektedir. 

 

Başvuru için gerekli belgeler;

 •  Başvuru sahibi bilgileri,
 •  Buluş sahibi bilgileri,
 •  Vekâletname
  (İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur.)
 •  Buluş konusunu anlatan patent metni (tarifname, özet, istemler)
  (Buluşun koruma talep edilen unsurlarının belirtildiği kısımlardır. Ulusal başvurularda; Türkmence ya da Rusça dillerinden birisinde verilmesi gerekmektedir.) 
 •  Buluş konusuna ilişkin teknik çizim,
 •  Rüçhan varsa, rüçhan hakkı belgesi, (Başvuru sonrası üç ay içinde sunulabilir.)

 

Kısaca Tescil Prosedürü;

İlgili ülkede patent başvurusu yapıldıktan sonra, resmi ofis tarafından iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusudur. İlk resmi inceleme; buluş konusunun “patentlenebilirlik” kriterleri, “yenilik”, “tekniğin bilinen durumunun aşılması” ve “sanayiye uygulanabilir olması” hususlarının incelendiği aşamadır. Söz konusu süreç içerisinde olumsuz bir karar verilmediği takdirde resmi ofisin verdiği patentlenebilirlik kararından sonraki sürede incelemesiz patent talebi ya da isteğe bağlı incelemeli patent talebi yapılabilmektedir.

 

İncelemesiz patent belgesinin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl, İncelemeli Patent belgesinin koruma süresi, ise; başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Patent başvurusunun geçerliliğinin sağlanabilmesi için, her yıl başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde yıllık vize ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

Hizmet Verdiğimiz Ülkeler

Simaj Patent Logo