Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve ticarileştirme yetkinliklerini patent verileri ile sunan “Türkiye’nin Patent Raporu 2022” yayımlandı.

Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve ticarileştirme yetkinliklerini patent verileri ile sunan “Türkiye’nin Patent Raporu 2022” yayımlandı. 2022 yılı, küreselleşmenin her yönden hissedildiği ve kültürden ticarete tüm dünyaya yön verdiği bir yıldı. Üniter Patent Sistemi ve Birleşik Patent Mahkemesi’nin yürürlüğe girmesi için atılan adımların, hızla gelişen dijitalleşme ve alışverişe konu dijital varlıkların ve belki de dünyayı bir… Okumaya devam et Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve ticarileştirme yetkinliklerini patent verileri ile sunan “Türkiye’nin Patent Raporu 2022” yayımlandı.

Yapay Bir Fırça Darbesi: Yapay Zeka Ürünü Eserlerin Ardındaki Meçhul Sanatçılar ve Telif Hakkı İkilemi

Milattan önce 22. yüzyılda antik Sümer hükümdarı Ur-Nammu, akıl ve vicdan yoluyla neden sonuç ilişkisine dayalı…

Üniter Patent

Avrupa Birliği’nin yeni bir patent sistemi olan Üniter Patent Sistemi uygulamaya girmeye hazırlanıyor…

TRABİS Döneminin Başlangıcı: “.tr” Uzantılı Alan Adlarına İlişkin Uygulamadaki Yeni Değişiklikler

Türkiye’de “.tr” uzantılı alan adlarına ilişkin işlemler, 1991 yılından beri Ortadoğu Teknik Üniversitesi…

NFT’ler ve Mevcut Sınai Mülkiyet Mevzuatı Çerçevesinde Hak Sahipliği Kapsamları

Yüzyıllar boyunca medeniyet, insanlığın tutkusuna ve azmine rağmen oldukça yavaş bir şekilde ortaya çıkmış ve…

Anayasa Mahkemesinden İltibasa İlişkin Hükümsüzlük Kararı

Demokratik Sol Parti yetkilileri, sonradan kurulan Türkiye’nin Sesi Partisinin ambleminin iltibas yaratacak şekilde benzer olduğu…

Simaj Patent Logo