Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Dönemi Başladı

Konusu alacak/tazminat talepleri olan ticari dava niteliğindeki fikri mülkiyet hukuku uyuşmazlıklarında dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk getirildi. 

İş uyuşmazlıklarındaki arabuluculukta yakalanan başarının ticari uyuşmazlıklarda da yakalanması hedeflenmektedir. Türkiye’de zorunlu arabuluculuk ilk olarak 1 Ocak 2018’den itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlamıştır. Bu uyuşmazlıkların yüksek çoğunluğu dava açmaya gerek kalmadan arabulucular tarafından çözülmüştür. 

 

Bu durumdan yola çıkarak; Türkiye’de dava sonuçlanma sürelerinin çok uzun olmasına çare olması bakımından bu uygulama yürürlüğe girmiştir. Arabuluculuk uygulaması ile birlikte yargı yükünün azalması ve uyuşmazlıkların her iki tarafın iradesine uygun şekilde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 

 

Zorunlu Arabuluculuk Şartı Görülmekte Olan Davalara uygulanmayacaktır.

 

Arabuluculuk sadece 01.01.2019 tarihinden itibaren açılacak davalarda zorunlu olacaktır. Bu tarihten önce açılmış ve halen görülen davalarda arabuluculuğa başvuru zorunlu değildir. Ancak taraflar isterse bu davalarda da gönüllü olarak arabulucuya başvurabilir. 

Simaj Patent Logo