Brexit Sonrası Avrupa Birliğin’deki (AB) Marka ve Tasarımlarının İngiltere’deki Durumu

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden  anlaşmalı mı yoksa anlaşmasız mı ayrılacağı ile ilgili belirsizlik hala devam etmesine karşın son günlerde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından, AB mar- ka ve tasarımlarının akıbetinin ne olacağı  ile ilgili belirsizliği  gidermek adına  İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO), ayrılış tarihinde yürürlüğe girecek bazı hükümleri açıkladığını  duyurmuştur.

 

Bu konudaki bilgileri aşağıdaki şekildedir.

1)Tescilli AB marka ve tasarımları, otomatik olarak UKIPO Ofisi tarafından aynı detaylar ile kayıt altına alınacak ve herhangi bir hak  kaybı olmadan eşit  şartlar ile ulusal marka olarak koruma sağlamaya devam  edecek. Bu prosedür için ek bir işlem  yapılması veya ücret ödenmesi gerekmeyecektir.

2) Henüz süreci tamamlanmamış AB marka ve tasarımları için başvuru sahiplerinin ayrılış tarihinden sonra 9 ay içerisinde UKIPO’ya bu başvuruları ulusal başvuruya dönüştürmek için başvurması gere- kecektir. 9 ay içerisinde başvurunun yapılması ve ilgili ücretlerin ödenmesi durumunda ilk başvuruya ait başvuru tarihi,  rüçhan tarihi  aynen  korunacaktır.

3) Brexit  için farklı  bir süre belirlenmez ise  yenileme son  tarihi  ayrılış  tarihinden sonraya denk  gelen AB marka ve tasarımları için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi nezdinde yapılmış  olan  yenileme işlemleri tek başına yeterli  olmayacaktır. Markanın İngiltere’de geçerliliğinin devamı  için UKIPO nezdinde de yenilenmesi gerekecektir.

4) Mevcut kayıtlar  ile ilgili olası karışıklıkları engellemek ve takip sistemini kolaylaştırmak için UKIPO, AB orijinli marka ve tasarımlarının mevcut  numaralarının önüne  UK009 numarasını ekleyecektir.

Simaj Patent Logo