EPO 10 gün kuralını kaldırıyor

Bugüne kadar, Avrupa Patent Sözleşmesinin 126(2) sayılı maddesi, EPO’dan gelen bildirimin, bildirimin gönderildiği tarihten 10 gün sonra geçerli olduğunun kabulunü şart koşuyordu.

 

Birkaç gün önce İdare Meclisi, EPC kurallarını dijital çağa uyarlamayı amaçlayan bir paketi geçirdi ve paket kapsamında söz konusu ilga da yer alıyor.

 

Onaylanmış olmasına rağmen, yeni hüküm 1 Kasım 2023’te yürürlüğe girecek.

Simaj Patent Logo