6769 Sayılı Yeni Sinai Mülkiyet Kanunundaki Değişiklikler Hakkında.

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren, 6769 nolu Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile eski kanun arasındaki farklar ve yeni kanun ile getirilen değişiklikler ekli dosya incelemelerinize sunulmuştur.

Simaj Patent Logo