Şili’de yeni Sınai Mülkiyet Kanunu 9 Mayıs’ta yürürlüğe girdi.

Şili Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 21.355 sayılı Kanun 9 Mayıs’ta yürürlüğe girmiştir. Bu yeni kanun, Şili’de marka ve patent korumasına yönelik süreçlerin modernize edilmesi ve uluslararası standartlara uyum sağlanması konusunda önemli katkısı olacaktır.

 

Geleneksel olmayan markalar olarak adlandırılan hologramlar, hareketli görüntüler, pozisyon markaları ve hatta tat ve doku markaları gibi çok çeşitli yeni ticari markalarının, yeni sınai mülkiyet kanununun yakın zamanda yürürlüğe girmesiyle birlikte tescil edilmesi artık mümkün hale gelmiştir.

 

Yeni sınai mülkiyet kanunu ile birlikte patent gaspı ve geçici patent konuları mevzuata dâhil edildi.

 

Endüstriyel tasarımların koruma süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.

 

Şili, markaların uluslararası tescili için Madrid Sistemine 4 Nisan 2022’de resmen katılım sağlamıştı. Ayrıca Patent Anlaşması İşbirliği (PCT) , Paris Sözleşmesi, Ticari Marka Yasası Anlaşması ve TRIPS Protokolü de dahil olmak üzere önemli uluslararası anlaşmaları da imzalamıştır.

Simaj Patent Logo