KOSGEB Türk Patent Enstitüsü’den Alınacak Belgeleri Artık %100 Destekliyor.

KOSGEB artık Patent , Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Entegre Devre Topografyaları başvurularının tüm maliyetlerini %100 olarak desteklemeye başladı.

 

KOSGEB Genel Destek Programı altında bir çok farklı konuda KOBİ’lere geri ödemesiz destekler sağlamaktadır. Bunlardan birisi de Sınai Mülkiyet Hakları Desteği’dir.

 

KOBİ’lerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

Patent Belgesi

Faydalı Model Belgesi,

Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,

Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

 

Almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine,  TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

 

TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 TL’yi aşamaz. Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir. Program süresi 3 yıl olup; her 3 yılda bir dolan limitler yeniden üst limite tamamlanır.

 

Bölgelere göre destek oranları % 50 ila % 60 oranında değişmekte iken 21.03.2016 tarihi itibariyle, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 oranında desteklenmektedir.

Simaj Patent Logo