Patent

TÜRKİYE'DE PATENT BAŞVURUSU

Türkiye'de patent haklarının korunması 10 Ocak 2017'de yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir.

PATENT, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir buluş için sahibine belirli bir süre ile bu buluşun kullanımı için tanınan tekel hakkıdır. Buluşun, yenilik, sanayiye uygulanabilir olma ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterlerini mutlaka taşıması gerekmektedir. 

SIMAJ’ın bu konuda verdiği hizmetler ve patent başvurularının değerlendirilmesinde izlenen prosedür kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

  • Patent başvurusu öncesi, başvuruya konu buluşun Türk Patent ve Marka Kurumu ve uluslararası patent veri tabanlarından ön araştırmasının yapılması,
  • Başvuru dosyasının hazırlanması, özet, tarifname, istemler ve teknik resimlerin başvuruya uygun şartlara getirilmesi,
  • Ulusal ve uluslararası başvuru dosyalarının hazırlanması ve resmi ofis girişlerinin yapılması,
  • Resmi ofislerden gelen kararların bildirimi ve süresi içinde gerekli yanıtlamaların yapılması,
  • Başvurunun ilanı süresince gelebilecek olası itirazlara ve/veya olumsuz kararlara karşı itiraz işlemlerinin yapılması ve karşı görüşlerin bildirilmesi,
  • Patent tescil işleminin sonuçlandırılıp, patent belgesinin başvuru sahibine gönderilmesi.
  • Resmi Patent bülteninin izlenmesi, yayınlanan benzer patentlerin bildirimi ve süresi içerisinde itiraz işlemlerinin yapılması,
  • Tescilli ve/veya başvuru halinde olan patentler ile ilgili devir, lisans, adres - unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal, birleşme, teminat gösterme gibi sicil kayıt işlemlerinin yapılması,
  • Patent başvurularının geçerliliğini koruyabilmesi için yıllık vize sürelerinin takibi, bildirimi ve gerekli işlemlerin yapılmaıs
+ Ön Araştırma
+ Başvurunun İncelenmesi ve Yayınlanması
+ İtiraz
+ Tescil

YURTDIŞINDA PATENT BAŞVURUSU

Yurtdışı patent tescilleri her ülkenin kendi mevzuatına göre ulusal başvurular olarak yapılabileceği gibi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilmektedir. Türkiye'de yapılan bir patent başvurusunun yurtdışında da korunması istendiği takdirde, Türkiye'de yapılan başvurunun rüçhan haklarını kullanarak yasal rüçhan süreleri içerisinde istenilen ülkelerde patent başvurusunun yapılması zorunluluğu vardır. Bu durumda, Türkiye'de yapılan bir patent başvurusunun rüçhan haklarını kullanarak, Paris Sözleşmesi'ne taraf ülkelerden herhangi birinde yapılacak patent başvurusu, Türkiye'deki ilk başvuru tarihinden itibaren geçerlilik kazanmış olur.

+ Ulusal Patent Başvurusu
+ Patent işbirliği Anlaşmasına Dayanan Uluslararası Patent Başvurusu (PCT)
+ Avrupa Patent Sözleşmesi Kapsamında Patent Başvurusu (EPC)

Sorularınız İçin

KVKK Aydınlatma Metnini okudum ve onaylıyorum