Diğer Hizmetler

Coğrafi işaretler ■
Eser sahibi hakları ■
Entegre devre topoğrafyaları ■
Yeni bitki türleri

Alan Adları

Her özel ve tüzel kişi, Türkiye’de ve diğer Dünya ülkelerinde alan adı tescili için başvurabilmektedir.

Seminerler

Tüm fikri hakları ve bu haklarla ilgili konularda, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda konusunda uzman vekillerimiz tarafından seminerler ve uygulamalı yerinde eğitimler düzenlenebilmektedir.

Sözleşmeler

Devir Sözleşmeleri ■
Lisans Sözleşmeleri ■
Franchise Sözleşmeleri

Portföy Yönetimi

SIMAJ fikri haklar portföyünüzün devamlılığının sağlanması ve verimliliğinin artırılması için her türlü teknik ve prosedürel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Patent İhlal Analizleri

Firmaların pazara yeni bir ürün sunmalara durumunda karşılaşabilecekleri muhtemel sorunların başında, önceden tescili alınmış bir fikri ve sınai hakkın farkında olmadan ihlal ediliyor olması ve bu durumun yaratacağı hukuki sorunlar gelmektedir.

Araştırma ve İzleme

Marka, endüstriyel tasarım, patent ve faydalı model başvurusu yapılmadan önce, daha önce her hangi bir şahıs ya da firma adına söz konusu başvuruyla aynı veya benzer bir başvuru yapılıp yapılmadığının araştırılması hizmetidir.

Marka

MARKA, Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Endüstriyel Tasarım

Türkiye’de endüstriyel tasarımların korunması 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir.

Faydalı Model

FAYDALI MODEL, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir buluş için sahibine belirli bir süre ile bu buluşun kullanımı için tanınan tekel hakkıdır.

Simaj Patent Logo